Gimv investeert 27,6 miljoen EUR en desinvesteert 13,0 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2010-2011 Gimv investeert 27,6 miljoen EUR en desinvesteert 13,0 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2010-2011 Gimv investeert 27,6 miljoen EUR en desinvesteert 13,0 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2010-2011

Gimv investeert 27,6 miljoen EUR en desinvesteert 13,0 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2010-2011

Corporate

Vandaag vindt de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering van Gimv plaats. De Raad van Bestuur zal aan de aandeelhouders een brutodividend van 2,40 EUR per aandeel (netto 1,80 EUR) voorstellen. Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 8 juli 2010. Na afloop van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zal Gimv in een persbericht verslag uitbrengen over de genomen beslissingen.

Daarnaast geeft Gimv ook een stand van zaken van de gerealiseerde investeringen en desinvesteringen in de eerste maanden van het boekjaar. Gimv bericht ook over de ontwikkelingen binnen de co-investeringsfondsen.

In de eerste maanden (1 april 2010 – 28 juni 2010) van het boekjaar 2010-2011 realiseerde Gimv voor 27,6 miljoen EUR aan investeringen en voor 13,0 miljoen EUR aan desinvesteringen.

In deze eerste maanden investeert Gimv 27,6 miljoen EUR (op balans van Gimv). Van dit totaal investeerde Gimv 13,4 miljoen EUR (49%) binnen Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 10,8 miljoen EUR (39%) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en de resterende 3,3 miljoen EUR (12%) in co-investeringsfondsen (Gimv-XL en DG Infra+). De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in RES Software en de vervolginvesteringen in Bananas, Liquavista en Plexxikon. Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde coinvesteringsfondsen voor 4,1 miljoen EUR (vnl. Belwind).

De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 13,0 miljoen EUR. Hiervan is 12,8 miljoen EUR (98%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 0,2 miljoen EUR (2%) binnen Venture Capital. De voornaamste desinvesteringen van de afgelopen maanden betreffen ANP en Mondi Foods. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,0 miljoen EUR.

Na de dividenduitkering van 8 juli 2010 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 245 miljoen EUR.

Update fondsen onder beheer

Gimv geeft vandaag op de Algemene Vergadering ook een update over de verschillende fondsen onder beheer.

Zopas maakte Gimv nog bekend dat het samen met Dexia DG Infra Yield lanceert, een nieuw infrastructuurinitiatief complementair aan DG Infra+. Diverse institutionele investeerders zegden vandaag al 80 miljoen EUR toe. Daarnaast lopen er ook nog vergevorderde gesprekken met diverse andere Benelux-investeerders, die wensen deel te nemen in de eerste closing gepland voor september 2010. Tevens werd de eerste investering van DG Infra Yield aangekondigd. Het fonds in oprichting investeerde recent 10 miljoen EUR in de mezzanine-financiering van Belwind, een off-shore windmolenpark voor de kust van Zeebrugge.