Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel

Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel

Corporate

De Raad van Bestuur van Gimv heeft beslist om, in toepassing van Art. 7:215, §1, al. 3 van het Wetboek van Vennootschappen, een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor 32,000 aandelen in het kader van een aandelenaankoopplan voor de personeelsleden van Gimv. Gimv zal de inkoop starten op 16 februari 2022, het inkoopprogramma loopt tot het beoogde volume is aangekocht, met 18 maart 2022 als uiterste einddatum.

Het inkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. Gimv zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op Euronext Brussel. De ingekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot ze zijn overgedragen aan het personeel.

Gimv zal de markt - in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving - informeren over de vooruitgang van het programma. Gimv heeft per vandaag 16 708 eigen aandelen in bezit.