Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 38,22 EUR, zijnde 21 dividendrechten over het boekjaar 2022/2023. Keuzeperiode van 5 tot en met 25 juli 2023 Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 38,22 EUR, zijnde 21 dividendrechten over het boekjaar 2022/2023. Keuzeperiode van 5 tot en met 25 juli 2023 Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 38,22 EUR, zijnde 21 dividendrechten over het boekjaar 2022/2023. Keuzeperiode van 5 tot en met 25 juli 2023

Gimv – Modaliteiten van het keuzedividend. Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 38,22 EUR, zijnde 21 dividendrechten over het boekjaar 2022/2023. Keuzeperiode van 5 tot en met 25 juli 2023

Corporate

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV aanvaardde op 28 juni 2023 het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2022-2023 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Per 21 ingebrachte dividendrechten (de “Dividendrechten”) kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 38,22 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om 63% van de Dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het executief comité engageren zich voor hun deel om integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 17,5% van het aantal aandelen beschikbaar voor het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 3 juli 2023 beschikken over 21 Dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende Dividendrechten is niet mogelijk. Het Dividendrecht (ISIN BE6344817471) wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

Vanaf 5 juli 2023 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

 • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,82 EUR per Dividendrecht.
 • Inbrengverhouding: 21 Dividendrechten per nieuw aandeel.
 • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 38,22 EUR, of een korting van 6,8% versus de slotkoers van 27 juni 2023 na aftrek van het brutodividend
 • Inbrengperiode: van 5 tot en met 25 juli 2023, 16 uur.
 • Levering van de nieuwe aandelen: 28 juli 2023.
 • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2023/2024 dat aanving op 1 april 2023.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen (in effectenrekening) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze. Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Gimv. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 28 juli 2023 automatisch in geld ontvangen.

Aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing wensen, dienen deze aanvraag te melden via hun financiële instelling die deze uiterlijk op 10 augustus 2023 aan KBC Bank dient over te maken.

De informatienota is beschikbaar op de website www.gimv.com onder de rubriek “http://www.gimv.com/nl/investeerders/financiele-informatie”. De informatienota wordt tevens beschikbaar gesteld op de websites van KBC Securities (www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview), KBC Bank (www.kbc.be/gimv) en Bolero (www.bolero.be/nl/gimv).

Centralisator: KBC Securities, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Kalender voor de aandeelhouder

 • Ex-date dividend boekjaar 2022/2023 : 3 juli 2023
 • Record-date dividend boekjaar 2022/2023 : 4 juli 2023
 • Start keuzeperiode dividend 2022/2023 : 5 juli 2023
 • Einde keuzeperiode dividend 2022/2023 : 25 juli 2023 – 16u
 • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2022/2023 : 28 juli 2023
 • Halfjaarresultaten boekjaar 2023/2024 (periode 01/04/2023-30/09/2023) : 23 november 2023

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.