Gimv realiseert in voorbije boekjaar nettowinst van 135,2 miljoen EUR - Rendement op eigen vermogen van 13,2 procent, boven langetermijngemiddelde - Brutodividend stijgt tot 2,45 EUR en netto-actiefwaarde groeit door tot 47,09 EUR per aandeel Gimv realiseert in voorbije boekjaar nettowinst van 135,2 miljoen EUR - Rendement op eigen vermogen van 13,2 procent, boven langetermijngemiddelde - Brutodividend stijgt tot 2,45 EUR en netto-actiefwaarde groeit door tot 47,09 EUR per aandeel Gimv realiseert in voorbije boekjaar nettowinst van 135,2 miljoen EUR - Rendement op eigen vermogen van 13,2 procent, boven langetermijngemiddelde - Brutodividend stijgt tot 2,45 EUR en netto-actiefwaarde groeit door tot 47,09 EUR per aandeel

Gimv realiseert in voorbije boekjaar nettowinst van 135,2 miljoen EUR - Rendement op eigen vermogen van 13,2 procent, boven langetermijngemiddelde - Brutodividend stijgt tot 2,45 EUR en netto-actiefwaarde groeit door tot 47,09 EUR per aandeel

Corporate

De resultaten over het boekjaar 2010/2011 hebben betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 31 maart 2011.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 135,2 miljoen EUR (of 5,83 EUR per aandeel) of +15% versus vorig boekjaar
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 75,8 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 57,8 miljoen EUR

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 091,4 miljoen EUR (of 47,09 EUR per aandeel)

Dividend

 • Dividend over het boekjaar 2010/2011: 56,8 miljoen EUR, of 2,45 EUR bruto (1,84 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de AV van 29 juni 2011)

Balans

 • Balanstotaal : 1 139,6 miljoen EUR
 • Nettokaspositie : 185,8 miljoen EUR
 • Financiële activa : 883,8 miljoen EUR

Investeringen - Investeringsritme blijft behouden

 • Totale investeringen (op balans): 151,7 miljoen EUR.
  Bijkomende investeringen door de fondsen beheerd door Gimv: 20,0 miljoen EUR.
  Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 171,7 miljoen EUR.
 • 57% (86,4 miljoen EUR) in Buyouts & Growth, 38% (57,3 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en 5% (8,0 miljoen EUR) binnen de coinvesteringsfondsen Gimv-XL, DG Infra+/Yield en Gimv-Agri+.
 • 20% (30,7 miljoen EUR) in België, 7% (10,7 miljoen EUR) in Nederland, 31% (46,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 15% (23,2 miljoen EUR) in Duitsland, 20% (30,7 miljoen EUR) in de rest van Europa, 5% (7,7 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 2% (2,4 miljoen EUR) elders.
 • 26% (38,8 miljoen EUR) in 9 nieuwe directe investeringen, 35% (52,6 miljoen EUR) directe opvolgingsinvesteringen, 5% (8,0 miljoen EUR) co-investeringsfondsen en 34% (52,3 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen: Brunel, Eden Chocolates, Inside Secure, Onedirect, Private Outlet, RES Software en Square Melon (Bananas).
 • Aankondiging van een investering van 60 miljoen EUR in PinguinLutosa via het Gimv-XL fonds, waarvan de uitvoering wordt verwacht in het boekjaar 2011/2012.

Desinvesteringen - Blijvend hoge interesse van industriële kopers

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 130,8 miljoen EUR.
  Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen door de fondsen onder beheer : 19,9 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 150,6 miljoen EUR.
 • 31% (41,1 miljoen EUR) Buyouts & Growth, 68% (88,4 miljoen EUR) Venture Capital en 1% (1,3 miljoen EUR) binnen de co-investeringsfondsen.
 • 16% (21,3 miljoen EUR) in België, 22% (28,4 miljoen EUR) in Nederland, 3% (4,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 15% (19,4 miljoen EUR) in Duitsland, 12% (15,2 miljoen EUR) in de rest van Europa, 32% (41,3 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 1% (0,9 miljoen EUR) elders.
 • 8% (10,4 miljoen EUR) leningen, 74% (97,1 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 12% (15,8 miljoen EUR) fondsen van derden en 6% (7,5 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties.
 • Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 3,0 miljoen EUR.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 126,3% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2010, en 55,5% boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
 • Voornaamste desinvesteringen: ANP, Claymount, CoreOptics, Liquavista, Microtherm, Movetis en Plexxikon.
 • Aankondiging van een akkoord voor de exit van ScanaNoliko, waarvan de afronding wordt verwacht tegen midden 2011.

Commentaar
“De positieve evolutie van het eerste semester werd onverminderd doorgetrokken in de loop van het jaar. Naast een mooie winstgroei, realiseerden we ook een rendement op eigen vermogen boven het langetermijngemiddelde.

Enerzijds bevestigen deze resultaten de blijvende interesse van industriële kopers om overnames te doen met een strategische premie. Anderzijds onderstrepen ze ook de operationele verbetering bij tal van onze participaties, wat een positieve impact had op de waardering van de portefeuille,” aldus gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de
activiteiten van het boekjaar.

“Het afgelopen boekjaar hebben we een aantal beloftevolle nieuwe participaties genomen, de groei van onze bestaande investeringsprojecten verder ondersteund en onze dividendpolitiek onverminderd verder gezet. Terzelfdertijd hebben we een aantal industriële exits gedaan die ons toelieten onze investeringscapaciteit intact te houden.

Ondanks deze belangrijke desinvesteringen, kende de selectief uitgebouwde portefeuille een verdere mooie groei met behoud van alle kenmerken voor verdere waardecreatie,” vervolgt hij.

“We hebben dit jaar kunnen vaststellen dat de bedrijven opnieuw beginnen groeiplannen te maken voor de toekomst en weer bereid zijn te investeren. Als Gimv zijn we klaar om bij deze herstart van de economie een rol te spelen. Gimv kan dat omdat we zelf heel goed de financiële crisis doorstaan hebben. Dat blijkt ook uit het resultaat dat Gimv dit jaar behaald heeft. Ons langetermijnrendement van 12,2 procent behoort tot de hoogste rendementen van de investeringsmaatschappijen in België. Het is een eenvoudig bewijs dat Gimv een stabiele en belangrijke rol speelt als investeerder, aandeelhouder en coach van op groei gerichte bedrijven,” voegt voorzitter Herman Daems toe.