Gimv stapt uit biotechbedrijf Ablynx en maakt zo middelen vrij voor nieuwe investeringen in de biotechsector Gimv stapt uit biotechbedrijf Ablynx en maakt zo middelen vrij voor nieuwe investeringen in de biotechsector Gimv stapt uit biotechbedrijf Ablynx en maakt zo middelen vrij voor nieuwe investeringen in de biotechsector

Gimv stapt uit biotechbedrijf Ablynx en maakt zo middelen vrij voor nieuwe investeringen in de biotechsector

Portefeuille

Gimv en het door Gimv beheerde Biotech Fonds Vlaanderen verkochten gisteren hun resterende participatie in het Belgische biotechbedrijf Ablynx. Deze succesvolle exit heeft een positieve impact van 3,8 miljoen EUR (0,15 EUR per aandeel) op het laatste gepubliceerde eigen vermogen van Gimv op 30 juni 2013. Over de gehele looptijd realiseerde deze investering een return die in lijn ligt met het historische gemiddelde van Gimv.

Ablynx werd opgericht in 2001 als een spin-off van het VIB en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Gimv verschafte in die initiële fase het startkapitaal voor deze hoog-innovatieve biofarmaceutische onderneming, die zich toelegt op het onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies®. Dit zijn therapeutische proteïnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling van medicijnen voor de behandeling van onder andere ontstekingen, hematologie, oncologie en ademhalingsziekten.

Gedurende 12 jaar was Gimv een trouwe partner voor Ablynx: niet alleen stond Gimv mee aan de wieg van het bedrijf, maar participeerde het ook in zowat alle kapitaalrondes, inclusief de IPO in 2007 en de latere kapitaalverhoging in 2010. De onderneming kon eveneens op Gimv rekenen voor de uitbouw van een internationaal syndicaat van investeerders. Deze financiering gaf hen een gezonde basis om uit te groeien tot wat het vandaag is, namelijk een beursgenoteerd bedrijf met een marktkapitalisatie van circa EUR 370 miljoen, meer dan 25 projecten in de productportefeuille en zes Nanobodies in klinische ontwikkeling. Daarnaast zijn er lopende onderzoeksovereenkomsten en belangrijke samenwerkingsakkoorden met verscheidene grote farmaceutische bedrijven. De vennootschap, met hoofdzetel in Gent, België, telt momenteel 278 werknemers.

Patrick Van Beneden, biotech-specialist binnen het Gimv Health & Care platform: “Deze exit past mooi in de strategie van Gimv, waarbij waardecreatie en het stimuleren van groei binnen onze bedrijven centraal staan, maar waar rotatie binnen de portefeuille eveneens belangrijk is. Deze exit verschaft ons de middelen om enerzijds nieuwe langetermijnengagementen aan te gaan in de biotechsector, en anderzijds de bestaande biotechportefeuille verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien. Zo investeerde Gimv het afgelopen jaar voor het eerst in Complix en Agrosavfe, en namen we deel aan kapitaalverhogingen bij Pronota, Multiplicom en Actogenix. Gimv, vanuit zijn internationale platformstrategie voor Health & Care, en Biotech Fonds Vlaanderen onderstrepen hiermee duidelijk hun ambitie om mee de motor te blijven van innovatie in en de verdere uitbouw van de Vlaamse biotechsector.”