Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven leveren belangrijke bijdrage aan sterk halfjaarresultaat van 64,9 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 5,9% (43,09 EUR per aandeel) Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven leveren belangrijke bijdrage aan sterk halfjaarresultaat van 64,9 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 5,9% (43,09 EUR per aandeel) Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven leveren belangrijke bijdrage aan sterk halfjaarresultaat van 64,9 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 5,9% (43,09 EUR per aandeel)

Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven leveren belangrijke bijdrage aan sterk halfjaarresultaat van 64,9 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 5,9% (43,09 EUR per aandeel)

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar:“In de eerste jaarhelft konden we verder gaan op het elan van het vorige boekjaar. Onze participaties boekten een belangrijke groei van hun resultaten, wat een gunstige impact had op hun waardering. Bovendien bleef ook het exitklimaat positief, waardoor we opnieuw een aantal ondernemingstrajecten hebben kunnen afronden met een succesvolle desinvestering en een mooie gerealiseerde meerwaarde. Dit resulteerde in een sterk halfjaarresultaat en een verdere aangroei van de netto-actiefwaarde. Verder bleven we investeren in de uitbouw van onze portefeuille, zowel via nieuwe investeringen als via de uitbouw van de bestaande participaties.”

Voorzitter Urbain Vandeurzen vult aan:“Meer dan ooit willen we inzetten op waardecreatie door een actieve strategische betrokkenheid bij onze portefeuillebedrijven. Zo bevestigen we de keuzes die we in 2012 gemaakt hebben. Hierbij staan de hefbomen van zowel organische groei, buy & build als internationalisatie voorop. Dit alles moet zich vertalen in een duurzaam rendement voor onze aandeelhouders. We zijn dan ook verheugd met de resultaten van het voorbije halfjaar die, net zoals vorig jaar, in lijn liggen van onze langetermijndoelstelling om een dubbelcijferig rendement neer te zetten.”

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 hebben betrekking op de periode van 1 april 2015 tot 30 september 2015.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

 • Resultaten ondersteund door sterk portefeuilleresultaat
  • Solide omzet & EBITDA-groei bij het overgrote deel van de participaties
  • Sterk halfjaarresultaat
  • Verdere waardecreatie voor onze aandeelhouders
 • Gunstig exitklimaat en verdere uitbouw van de portefeuille
  • Succesvolle desinvesteringen en volgehouden investeringstrajecten leverden mooie gerealiseerde meerwaarden op
  • Nieuwe en opvolgingsinvesteringen
  • Stabiele portefeuille en ruime liquiditeit
 • Investeringsstrategie geënt op waardecreatie
  • Groei is de kern van onze strategie
  • Gesteund op megatrends en actieve betrokkenheid
  • Gediversifieerde portefeuille met verschillende hefbomen voor groei

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 64,9 miljoen EUR (of 2,55 EUR per aandeel)
 • Gerealiseerde nettomeerwaarden: 26,8 miljoen EUR
 • Niet-gerealiseerde nettomeerwaarden: 45,6 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 30.09.2015)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 095,6 miljoen EUR (of 43,09 EUR per aandeel)

Balans (per 30.09.2015)

 • Balanstotaal: 1 136,3 miljoen EUR
 • Investeringsportefeuille: 908,9 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 208,0 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 20,1 miljoen EUR (40,1 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen).

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 103,3 miljoen EUR (149,9 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen).
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 36,4% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2015.

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten