Indrukwekkende groeiprestaties bij onze bedrijven leiden tot een sterk resultaat Indrukwekkende groeiprestaties bij onze bedrijven leiden tot een sterk resultaat Indrukwekkende groeiprestaties bij onze bedrijven leiden tot een sterk resultaat

Indrukwekkende groeiprestaties bij onze bedrijven leiden tot een sterk resultaat

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

Nadat onze bedrijven in het uitzonderlijke jaar 2020 blijk gaven van hun veerkracht, toonden zij in het voorbije jaar een indrukwekkende groeikracht. Zowel de omzet (+24%) als de winstgevendheid (+38%) van onze bedrijven kenden een indrukwekkende groei. Dankzij deze bijzondere prestatie realiseren wij voor het boekjaar 2021-22 opnieuw een portefeuillerendement van meer dan 20%. Dit resultaat werd mee ondersteund door de gerealiseerde meerwaarden op een aantal exits, het bewijs van succesvolle waardecreatie-trajecten gedurende de afgelopen jaren.

De sterke groei bij onze bedrijven, in combinatie met een aanhoudend hoog investeringsniveau - zowel in veelbelovende nieuwe bedrijven als via een reeks overnames bij onze portefeuillebedrijven - heeft geresulteerd in een aanzienlijke groei van onze portefeuille tot bijna EUR 1,5 mld. De waarde van onze private equity-portefeuille was nooit zo hoog en biedt een aanzienlijk potentieel voor toekomstige waardecreatie. Gecombineerd met onze nettowinst (EUR 6,6 per aandeel) en onze solide balans sterkt dit ons vertrouwen om een stijging van het dividend naar EUR 2,6 per aandeel voor te stellen.

Voorzitter Hilde Laga vult aan:

Onze bedrijven worden geconfronteerd met uitzonderlijke uitdagingen: na de pandemie is er nu de oorlog in Oekraïne. Het menselijk leed raakt ons diep, maar de situatie leidt ook tot een onstabiele wereldeconomie. Dit alles vindt plaats in een context waarin digitalisering versnelt, het belang van duurzaam ondernemen toeneemt en internationale handelsregels worden herschreven. Als actieve en ervaren aandeelhouder willen we onze portefeuillebedrijven bijstaan op de momenten die er echt toe doen.

Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid als duurzame investeerder. We willen bouwen aan toonaangevende bedrijven die sterke resultaten en groei neerzetten, de hoogste kwaliteit aanbieden, topwerkgevers zijn voor hun teams en hun processen optimaal digitaliseren, maar tegelijkertijd ook de impact van hun activiteiten op het klimaat en het milieu wensen te minimaliseren. Kortom, wij zijn bijzonder trots op onze bedrijven die met een indrukwekkende inzet werken aan een betere economie én een duurzamere samenleving.

De resultaten over het boekjaar 2021-22 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

Kernpunten

Resultaten

 • Realisatie van een indrukwekkende groei bij de portefeuillebedrijven in 2021: 24% omzet- en 37,6% -stijging.
 • Deze uitzonderlijke groeikracht gecombineerd met gerealiseerde meerwaarden op enkele succesvolle exits resulteren in een stevig portefeuillerendement en een zeer mooi netto-resultaat.
 • Portefeuilleresultaat: 251,3 miljoen EUR, of een portefeuillerendement van 20,4%
 • Nettoresultaat (deel van de groep): 174,3 miljoen EUR (of 6,6 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen

 • Een hoog investeringsniveau van 193,8 miljoen EUR, gespreid over een aantal nieuwe participaties en een groeiend aantal bijkomende investeringen binnen onze portefeuillebedrijven (26 add-on acquisities in het voorbije boekjaar 2021-22).
 • Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen: 218,9 miljoen EUR, met een gerealiseerde money multiple van 3,2x ten opzichte van geïnvesteerd bedrag.

Balans en portefeuille

 • Aangehouden hoog investeringsritme en de sterke prestaties van de Gimv bedrijven zorgt voor een verdere groei van de investeringsportefeuille met 17,5% tot een nieuw recordniveau van 1.449 miljoen EUR (geïnvesteerd in 59 bedrijven).
 • Beschikbare liquiditeit blijft aanzienlijk, met een kaspositie 377,8 miljoen EUR (waarvan 350 miljoen EUR gefinancierd met LT-obligaties, resulterend in een netto-cash van 27,8 miljoen EUR).

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.413 miljoen EUR (of 53,0 EUR per aandeel)

Dividend

 • Voorstel voor een stijging van het dividend naar 2,6 EUR bruto (1,82 EUR netto) per aandeel over het boekjaar 2021-22 (ten opzichte van 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel over het vorige boekjaar), mits goedkeuring door de algemene vergadering van 29 juni 2022.
 • Uitbetaling via een keuzedividend, wat Gimv zal toelaten om de kaspositie te versterken met het oog op de verdere groei van de portefeuille.