Modaliteiten van het keuzedividend Modaliteiten van het keuzedividend Modaliteiten van het keuzedividend

Modaliteiten van het keuzedividend

Corporate

Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 40,04 EUR zijnde 22 dividendrechten over het boekjaar 2023-2024

Keuzeperiode van 3 tot en met 23 juli 2024

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2023-2024 van 2,60 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 22 ingebrachte dividendrechten (de “Dividendrechten”) kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 40,04 EUR. WorxInvest, de referentieaandeelhouder van Gimv, heeft de intentie uitgesproken om 100% van de Dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 29% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 2 juli 2024 beschikken over 22 Dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende Dividendrechten is niet mogelijk. Het Dividendrecht (ISIN BE6352430944) wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

Vanaf 3 juli 2024 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

  • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,82 EUR per Dividendrecht.
  • Inbrengverhouding: 22 Dividendrechten per nieuw aandeel.
  • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 40,04 EUR, of een korting van 5,8% versus de slotkoers van 25 juni 2024 na aftrek van het brutodividend
  • Inbrengperiode: van 3 tot en met 23 juli 2024, 16 uur.
  • Levering van de nieuwe aandelen (dividendrecht over het boekjaar 2023-2024 aangehecht): 26 juli 2024
  • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2024-2025 dat aanving op 1 april 2024

Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen (in effectenrekening) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Gimv. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 26 juli 2024 automatisch in geld ontvangen.

Aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing wensen, dienen deze aanvraag te melden via hun financiële instelling die deze uiterlijk op 8 augustus 2024 aan KBC Bank dient over te maken.

Deze informatienota is, beschikbaar op de websites van Gimv, KBC Securities, KBC Bank en Bolero:

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.