Negatieve waarderingsimpact door turbulentie op financiële markten overtreft positief gerealiseerd resultaat - Sterke financieringsbasis wordt aangewend met focus op ambitieuze groeidossiers - Netto-actiefwaarde daalt met 7% tot 41,44 EUR per aandeel Negatieve waarderingsimpact door turbulentie op financiële markten overtreft positief gerealiseerd resultaat - Sterke financieringsbasis wordt aangewend met focus op ambitieuze groeidossiers - Netto-actiefwaarde daalt met 7% tot 41,44 EUR per aandeel Negatieve waarderingsimpact door turbulentie op financiële markten overtreft positief gerealiseerd resultaat - Sterke financieringsbasis wordt aangewend met focus op ambitieuze groeidossiers - Netto-actiefwaarde daalt met 7% tot 41,44 EUR per aandeel

Negatieve waarderingsimpact door turbulentie op financiële markten overtreft positief gerealiseerd resultaat - Sterke financieringsbasis wordt aangewend met focus op ambitieuze groeidossiers - Netto-actiefwaarde daalt met 7% tot 41,44 EUR per aandeel

Corporate

De resultaten over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2011-2012 hebben betrekking op de periode van 1 april 2011 tot 30 september 2011.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): -74,3 miljoen EUR (of -3,21 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 49,9 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -123,8 miljoen EUR, dit als gevolg van de daling van de aandelenkoersen en de hierdoor gewijzigde multiples

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 960,3 miljoen EUR (of 41,44 EUR per aandeel)

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn jarenlang dividendbeleid ook in de huidige moeilijke marktomstandigheden verder te zetten

Balans

 • Balanstotaal: 1 017,4 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 222,3 miljoen EUR
 • Financiële activa: 759,2 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 79,2 miljoen EUR.
  Bijkomende investeringen door de fondsen beheerd door Gimv: 55,3 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 134,5 miljoen EUR.
 • 44% (35,0 miljoen EUR) in Buyouts & Growth, 35% (28,0 miljoen EUR) in Venture Capital en 20% (16,2 miljoen EUR) binnen de co-investeringsfondsen.
 • 27% (21,2 miljoen EUR) in België, 13% (9,9 miljoen EUR) in Nederland, 22% (17,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 10% (8,1 miljoen EUR) in Duitsland, 15% (11,9 miljoen EUR) in de rest van Europa, 5% (3,8 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 9% (6,8 miljoen EUR) elders.
 • 27% (21,1 miljoen EUR) in 6 nieuwe directe investeringen, 21% (16,7 miljoen EUR) in directe vervolginvesteringen, 20% (16,2 miljoen EUR) via co-investeringsfondsen en 32% (25,1 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen: ActivePath, Ebuzzing, ExpertPhoto, Multiplicom, PinguinLutosa, Studiekring en Ubidyne.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 133,6 miljoen EUR.
  Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen door de fondsen onder beheer: 26,5 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 160,1 miljoen EUR.
 • 87% (115,7 miljoen EUR) Buyouts & Growth, 9% (11,9 miljoen EUR) Venture Capital en 4% (6,0 miljoen EUR) binnen de co-investeringsfondsen.
 • 82% (109,1 miljoen EUR) in België, 2% (2,2 miljoen EUR) in Nederland, 6% (7,8 miljoen EUR) in Frankrijk, 4% (5,4 miljoen EUR) in Duitsland, 2% (2,7 miljoen EUR) in de rest van Europa en 5% (6,4 miljoen EUR) in de Verenigde Staten.
 • 1% (1,0 miljoen EUR) leningen, 90% (120,8 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 3% (4,1 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties en 6% (7,7 miljoen EUR) fondsen van derden.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 61,1% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2011, en een multiple van 2,8x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
 • Voornaamste desinvesteringen: ADA Cosmetics, Innate Pharma, Plexxikon (nabetaling) en Scana Noliko.

Commentaar
Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het eerste semester: “De eurocrisis en de daaruit voortvloeiende turbulentie op de financiële markten liet duidelijk zijn sporen na op de waardering van de portefeuille. Intrinsiek deden de participaties het behoorlijk. Ook slaagden we er opnieuw in een aantal participaties te verzilveren tegen aantrekkelijke voorwaarden waardoor onze investeringscapaciteit intact blijft.”

De huidige economische onzekerheid en de blijvend hoge volatiliteit op de financiële markten, maakt dat beursintroducties quasi nog steeds onmogelijk zijn en de markt voor fusies en overnames moeilijk blijft. Bovendien zet de vertraging van de wereldgroei aan tot voorzichtigheid en blijvende selectiviteit bij onze investeringsbeslissingen, waarbij we een uitgesproken voorkeur hebben voor ambitieuze groeidossiers,” vervolgt hij.

“Gimv heeft doorheen de jaren een waardevol platform uitgebouwd,” aldus voorzitter Urbain Vandeurzen. “De omgeving waarin onze portefeuillebedrijven opereren wordt echter steeds complexer en globaler. Daarom dient ook Gimv zijn model voortdurend aan te passen en zullen een aantal strategische prioriteiten verder worden ontwikkeld. Ten eerste zal nog meer dan vroeger worden gefocust op waardecreatie. Hierbij gaan we niet alleen op zoek naar bedrijven die het verschil kunnen en willen maken, maar gaan we hen ook actief begeleiden bij de strategische keuzes in hun groeitraject. Een tweede belangrijk aandachtspunt is internationalisering. We zien immers volop kansen voor onze participaties om zich verder te ontwikkelen, zowel binnen onze bestaande thuismarkten als in de ontluikende groeimarkten. Als partner van deze ambitieuze ondernemingen willen we hen aanmoedigen om deze kansen te grijpen en hen actief begeleiden in hun verdere internationalisering. Tenslotte moeten we durven nadenken over schaalvergroting. Dit kan door ons eigen internationaal bereik verder uit te bouwen, door partnerships aan te gaan en ook door het volume aan financiële middelen dat Gimv beheert verder te verruimen.”