Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen

Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen

Corporate

Gimv heeft een op 21 mei 2024 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat WorxInvest ingevolge de verwerving van aandelen op 21 mei 2024, nu 28,73% van de stemrechten van de vennootschap bezit. WorxInvest heeft aldus de deelnemingsdrempel van 25% overschreden.

Daarenboven heeft Gimv een op 21 mei 2024 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) ingevolge de verkoop van aandelen op 21 mei 2024, nu 0% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Hiermee heeft VPM ook de statutaire deelnemingsdrempel van 3% neerwaarts overschreden.

De reden van de op 21 mei 2024 gedateerde transparantiekennisgevingen is de definitieve afronding van de verkoop van het belang van VPM in Gimv aan WorxInvest, zoals deze reeds was aangekondigd door de betrokken partijen op 30 november 2023.

De volledige versies van de transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op www.gimv.com onder de rubriek “Investeerders”.