Oproeping van de gewone algemene vergadering van Gimv op 29 juni 2022 Oproeping van de gewone algemene vergadering van Gimv op 29 juni 2022 Oproeping van de gewone algemene vergadering van Gimv op 29 juni 2022

Oproeping van de gewone algemene vergadering van Gimv op 29 juni 2022

Corporate

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 29 juni 2022 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

Naast de reguliere agendapunten (goedkeuringen remuneratieverslag en jaarrekening, kwijtingen bestuurders en commissaris en goedkeuring budget remuneratie niet-uitvoerende bestuurders), worden de aandeelhouders uitgenodigd om (i) een dividend goed te keuren van 2,60 euro per aandeel (in de vorm van een keuzedividend waarvan de bijzondere modaliteiten voorafgaand aan de algemene vergadering zullen worden bekendgemaakt), (ii) mevrouw Hilde Windels te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder in opvolging van de heer Bart Van Hooland wiens mandaat afloopt naar aanleiding van deze algemene vergadering, (iii) de heer Johan Deschuyffeleer en de heer Luc Missorten te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder en (iv) de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts) als commissaris.

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Edmond Bastijns*
Lid Executief Comité
Chief Legal Officer – Secretaris-Generaal
T +32 3 290 22 03
edmond.bastijns@gimv.com
* bv