Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Gimv op 31 juli 2024 Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Gimv op 31 juli 2024 Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Gimv op 31 juli 2024

Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Gimv op 31 juli 2024

Corporate

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 31 juli 2024 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van Gimv.

Op de buitengewone algemene vergadering (BAV) van 26 juni 2024 werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt. Daarom publiceerde Gimv vandaag de bijeenroeping voor een tweede BAV die zal plaatsvinden op 31 juli 2024 op de maatschappelijke zetel van Gimv. Deze BAV zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De agenda van deze BAV betreft de aanpassing van de statuten in functie van de wijziging in referentie-aandeelhouderschap en daaruit volgende update inzake governance, meer specifiek met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur (1/3 van het totaal aantal bestuurders op voordracht van WorxInvest en minstens een meerderheid van onafhankelijke bestuurders) en adviserende comités (minimum twee leden in elk comité op voordracht van WorxInvest en telkens een meerderheid van onafhankelijke bestuurders).

Alle informatie in verband met deze BAV kan worden geraadpleegd op de website van Gimv:

https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen