Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2011/2012: 58% van de coupons worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van 24,6 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2011/2012: 58% van de coupons worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van 24,6 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2011/2012: 58% van de coupons worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van 24,6 miljoen EUR

Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2011/2012: 58% van de coupons worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van 24,6 miljoen EUR

Corporate

Gimv maakt vandaag bekend dat in totaal 57,8% van de coupons nr.19 werden ingebracht tegen uitgifte van 787.781 nieuwe gewone aandelen voor een totaal bedrag van 24,6 miljoen EUR.

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 27 juni 2012 beslist om over het boekjaar 2011/2012 een brutodividend per aandeel van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) uit te keren. Daarnaast werd aan de houders van Gimv aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 17 coupons nr.19 (31,2375 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel de uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2012. De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 4 en 27 juli 2012.

In totaal werden 13.392.277 coupons nr. 19 ingebracht tegen uitgifte van 787.781 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van 24,6 miljoen EUR. Deze nieuwe aandelen zullen op 3 augustus 2012 worden uitgegeven en tevens tot de verhandeling op Euronext Brussels worden toegelaten. Het saldo van het dividend zal eveneens op 3 augustus 2012 worden uitgekeerd in cash, voor een totaal brutobedrag van 32,2 miljoen EUR.

Het eigen vermogen van Gimv (deel van de groep) zal na deze kapitaalverhoging 942,4 miljoen EUR bedragen en voortaan worden vertegenwoordigd door 23.963.786 gewone aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en het bovenvermeld totaal aantal aandelen vertegenwoordigt voortaan de noemer voor doeleinden van kennisgeving in het kader van de transparantiereglementering. Aangezien VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, voor 50% van zijn participatie heeft geopteerd voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen bezit zij voortaan 6.454.826 aandelen of 26,94% van het aandelenkapitaal. De huidige free-float van Gimv bedraagt bijgevolg 73,06%.

Deze kapitaalverhoging verhoogt het eigen vermogen van Gimv met 24,6 miljoen EUR in vergelijking met een situatie waar het dividend uitsluitend in cash zou zijn uitgekeerd. De niet in cash uitgekeerde middelen zullen door Gimv worden aangewend ter financiering van de groei en de verdere uitbouw van de portefeuille.