Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2022-2023: 50,8% van de dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,2 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2022-2023: 50,8% van de dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,2 miljoen EUR Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2022-2023: 50,8% van de dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,2 miljoen EUR

Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2022-2023: 50,8% van de dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 worden uitgekeerd onder de vorm van nieuwe gewone aandelen, wat leidt tot een kapitaalverhoging van 25,2 miljoen EUR

Corporate

Gimv maakt vandaag bekend dat in totaal 50,8% van de dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 werden ingebracht tegen uitgifte van 658.576 nieuwe gewone aandelen voor een totaal bedrag van 25,2 miljoen EUR.

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 28 juni 2023 beslist om over het boekjaar 2022-2023 een bruto-dividend per aandeel van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) uit te keren. Daarnaast werd aan de houders van Gimv-aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 21 dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 (38,22 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel een uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2023. De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 5 en 25 juli 2023.

In totaal werden 13.830.096 dividendrechten over het boekjaar 2022-2023 ingebracht tegen een uitgifte van 658.576 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van 25,2 miljoen EUR. Deze nieuwe aandelen zullen op 28 juli 2023 worden uitgegeven en tevens tot de verhandeling op Euronext Brussels worden toegelaten. Het saldo van het dividend zal op 28 juli 2023 worden uitgekeerd in cash, voor een totaal brutobedrag van 45,6 miljoen EUR.

Het eigen vermogen van Gimv (deel van de groep) zal na deze kapitaalverhoging 1.266,8 miljoen EUR* bedragen en voortaan worden vertegenwoordigd door 27.881.273 gewone aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en het bovenvermeld totaal aantal aandelen vertegenwoordigt voortaan de noemer voor doeleinden van kennisgeving in het kader van de transparantiereglementering. Aangezien VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, voor 63% van zijn participatie heeft geopteerd voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen, bezit zij voortaan 7.753.778 aandelen of 27,81% van het aandelenkapitaal. De free-float van Gimv bedraagt bijgevolg 72,19%.

Deze kapitaalverhoging verhoogt het eigen vermogen van Gimv met 25,2 miljoen EUR in vergelijking met een situatie waar het dividend uitsluitend in cash zou zijn uitgekeerd. De niet in cash uitgekeerde middelen zullen door Gimv worden aangewend ter financiering van de groei en de verdere waardecreatie in de portefeuille.

* Laatst gepubliceerd eigen vermogen van de groep per 31 maart 2023, exclusief het dividend over het boekjaar 2022-2023 en verhoogd met het bedrag van de kapitaalverhoging.