Significante groei bij onze bedrijven leidt tot uitstekend halfjaar-resultaat Significante groei bij onze bedrijven leidt tot uitstekend halfjaar-resultaat Significante groei bij onze bedrijven leidt tot uitstekend halfjaar-resultaat

Significante groei bij onze bedrijven leidt tot uitstekend halfjaar-resultaat

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

Dankzij de significante groei bij onze portefeuillebedrijven in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2021-22 heeft Gimv een zeer sterk portefeuillerendement van meer dan 14% (niet-geannualiseerd) kunnen realiseren. Ook ten opzichte van het eerste semester 2019 (pre-covid) realiseerden onze bedrijven een double-digit groei van zowel de omzet als de winstgevendheid. Dit toont aan dat de groeitrend bij onze bedrijven sterker is dan het cyclisch herstel na de pandemie, wat ons geloof in het verder waardepotentieel van onze portefeuille bevestigt. Tegelijkertijd werd het succes van onze waardecreatie-aanpak bevestigd door substantiële meerwaarden op enkele zeer succesvolle exits.

De huidige problemen in de toeleveringsketens en de hoge prijzen voor grondstoffen en energie, gecombineerd met een krappe arbeidsmarkt, creëren op dit moment onzekerheid over het ritme van de verdere groei in de tweede helft van het lopende boekjaar.

Onze solide balans en liquiditeitspositie zullen ons toelaten om verder te investeren in de groei van onze portefeuille.

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2021-2022 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

Kernpunten

Resultaten

  • Significante groei van omzet en winstgevendheid bij onze portefeuillebedrijven, niet alleen ten opzichte van het eerste semester van 2020, maar ook een ‘double digit’ groei tegenover het pre-covid eerste semester van 2019.
  • Deze solide prestatie gecombineerd met gerealiseerde meerwaarden op enkele succesvolle exits resulteert in een stevig portefeuillerendement en nettoresultaat.
  • Portefeuilleresultaat: 175,9 miljoen EUR, of een portefeuillerendement van 14,3% (niet-geannualiseerd).
  • Nettoresultaat (deel van de groep): 137 miljoen EUR (of 5,1 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen

  • In de eerste helft van het boekjaar 2021-22 investeerden we 62,3 miljoen EUR in 4 nieuwe participaties en in een heel aantal belangrijke add-on investeringen.
  • Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen: 87,4 miljoen EUR, met een gerealiseerde money multiple van meer dan 4x ten opzichte van geïnvesteerd bedrag en een gerealiseerde IRR van 40%.

Balans en portefeuille

  • De investeringsportefeuille blijft verder sterk groeien, met een 12%-stijging in de eerste jaarhelft van boekjaar 2021-22 tot een recordniveau van bijna 1,4 miljard EUR (1 376 miljoen EUR; geïnvesteerd in 59 bedrijven).
  • Aangehouden sterke liquiditeitspositie met bijna 400 miljoen EUR beschikbare middelen om te investeren in de verdere groei van Gimv (waarvan EUR 350 miljoen EUR gefinancierd met LT-obligaties, resulterend in een netto-cash van 44 miljoen EUR).

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 375,3 miljoen EUR of 51,6 EUR per aandeel, een stijging van 11% ten opzichte van 46,5 EUR (excl. dividend) einde maart 2021.

Dividend

  • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten.