Sterke resultaten dankzij resistente portefeuille Sterke resultaten dankzij resistente portefeuille Sterke resultaten dankzij resistente portefeuille

Sterke resultaten dankzij resistente portefeuille

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

Na de aanzienlijke negatieve correctie op het einde van het vorig boekjaar ten gevolge van de pandemiecrisis, realiseerde Gimv in het eerste semester van het boekjaar 2020-21 een portefeuillerendement van 12%. Dat was niet alleen te danken aan de veerkracht van de portefeuille en een herstel op de beurzen, maar ook aan een sterk gerealiseerd rendement op enkele exits.

Ook in de huidige uitdagende tijden, waarin de concurrentie om te investeren in sterke groeibedrijven zeker niet is afgenomen, bevestigde Gimv zijn investeringsambitie door meer dan EUR 100 miljoen te investeren in zowel nieuwe participaties alsook in de verdere strategische uitbouw van de bestaande portefeuille.

In combinatie met de opwaardering leidde dit tot een belangrijke groei van de totale investeringsportefeuille met 12% tot EUR 1,14 miljard. De balans van Gimv blijft solide, met meer dan EUR 300 miljoen aan beschikbare liquiditeiten om de portefeuille verder uit te bouwen en onze bedrijven te versterken.

De aanhoudende covid-crisis blijft ons confronteren met een hoge onzekerheid en uitzonderlijke uitdagingen. Het is duidelijk dat niet alle sectoren en bedrijven op dezelfde manier worden geraakt. Het is vandaag moeilijk om in te schatten hoe ingrijpend de tweede fase van de pandemie zal zijn op de activiteiten van onze gediversifieerde portefeuille. Ondanks het feit dat het voor sommige bedrijven langer zal duren dan oorspronkelijk verwacht, stellen we bij al onze bedrijven een sterke daadkracht en grote wendbaarheid vast, waardoor we met vertrouwen kunnen bevestigen dat ze klaar staan om sterk uit de corona-bocht te komen.  

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2020-2021 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020.

Kernpunten

Resultaten

 • De portefeuille heeft zich resistent getoond. De impact van Covid-19 was zeer divers naargelang de sector maar over het algemeen was deze minder negatief dan oorspronkelijk ingeschat.
 • Sinds de start van het boekjaar 2020-21 hebben de beurzen zich hersteld met een directe positieve impact op de gehanteerde waarderingsmultiples. Gecombineerd met een resistente portefeuille resulteert dit in een aanmerkelijke niet-gerealiseerde opwaardering van onze portefeuille.
 • Portefeuilleresultaat: 122,4 miljoen EUR
 • Portefeuillerendement: 12,0% (niet geannualiseerd)
 • Nettoresultaat (deel van de groep): 94,0 miljoen EUR (of 3,67 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen

 • Totale investeringen : 105,5 miljoen EUR in 3 nieuwe participaties en enkele strategische
 • add-on acquisities
 • Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen1 103,4 miljoen EUR

Balans en portefeuille

 • De investeringsportefeuille groeit met 12,1% tot EUR 1 140,4 miljoen EUR door nieuwe investeringen en een positief waarderingsresultaat
 • Jonge en beloftevolle portefeuille van 55 participaties, waarvan meer dan 80% geïnvesteerd is over de laatste 4 jaren
 • Balanstotaal: 1 457,4 miljoen EUR
 • Beschikbare liquiditeit op de balans: 302,9 miljoen EUR (waarvan 250 miljoen EUR gefinancierd door de LT-obligatie uitgegeven in juni 2019)

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 163,6 miljoen EUR (of 44,7 EUR per aandeel)

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten

-----------------------------------------------------------------------------------------

[1] Exclusief de non-cash transactie The Babyshop Group - Melijoe