Succesvolle afronding verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi Succesvolle afronding verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi Succesvolle afronding verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi

Succesvolle afronding verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi

Portefeuille

Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds kondigen aan dat de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi, die begin maart werd aangekondigd, succesvol werd afgrond. Yinyi verwerft zo de volledige eigendom van het Belgische Punch Powertrain. De afronding van deze transactie heeft voor Gimv een positieve impact van ongeveer EUR 44 miljoen (of EUR 1,75 per aandeel) versus de waarde van deze participatie in het laatst gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 30 juni 2016.

Als pionier van de continu variabele transmissie-technologie (CVT) in de jaren zeventig heeft Punch Powertrain de afgelopen jaren een belangrijke positie verworven in de snelgroeiende Chinese en Aziatische automarkten, waarop het zijn producten, gedurende veertig jaar CVT-ontwikkeling, heeft afgestemd. Punch Powertrain heeft ook veel geïnvesteerd in hypermoderne hybride en elektrische aandrijvingstechnologie. De positie van de onderneming wordt versterkt door de toenemende focus op brandstofefficiëntie en emissiereductie in de wereldwijde automarkten, vooral in het groeiende stedelijke verkeer.

In maart 2010 verwierven Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds bij een kapitaalverhoging een aandeel van 46% in Punch Powertrain. In december 2013 verkochten Gimv en het Gimv-XL fonds, samen met de andere aandeelhouders (met name LRM, Capricorn en management), 30% van hun belang in Punch Powertrain aan het Chinese New Horizon Capital. Na deze gedeeltelijke verkoop nam het gezamenlijke belang voor Gimv en het Gimv-XL fonds af tot 32%.

Sinds de investering van Gimv in Punch Powertrain in 2010 is de omzet quasi vervijfvoudigd tot 326 miljoen EUR in 2015. Terzelfdertijd groeide het aantal werknemers aan van 210 tot meer dan 1200 FTEs. Het klantenbestand werd enorm uitgebreid en het productenaanbod verruimd. Dit jaar verwacht men een omzetgroei van 35%, wat wordt ondersteund door de cijfers over de eerste zes maanden van het boekjaar. Vandaag wijst het grootste orderboek ooit op het toenemende aantal voertuigen dat in de komende jaren zal worden geproduceerd met de transmissies van Punch Powertrain, wat de drijvende kracht zal zijn achter de verdere groei. Bovendien wil Punch Powertrain blijven inzetten op innovatie en is het momenteel volop zijn productiecapaciteit aan het uitbreiden in China en Europa.

Cor van Otterloo, CEO van Punch Powertrain, over deze transactie: “Samen met onze historische aandeelhouders hebben we de afgelopen vijf jaar een ongelooflijk groeiverhaal geschreven. Onze aandeelhouders gaven ons niet alleen de nodige financiële stabiliteit. De afgelopen jaren hebben we ook kunnen rekenen op hun actieve ondersteuning bij de enorme ontwikkeling die Punch Powertrain doormaakte, tot waar het vandaag staat. We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van onze nieuwe Chinese industriële partner Yinyi ons succesvol groeitraject zullen verder zetten.”

"De financiering was maar één aspect waarmee Gimv heeft bijgedragen aan het succes van de onderneming. Wij hebben het management van Punch Powertrain bijgestaan bij diverse strategische initiatieven. Bijvoorbeeld: het technologiecontract met DTI en de daaropvolgende acquisitie van het bedrijf, het opzetten van diverse financieringsstructuren, het uitwerken van strategische samenwerkingsmodellen met klanten, het ontwikkelen van het businessplan en aanbrengen van het Chinese fonds New Horizon Capital. Die interacties vonden plaats wanneer we dachten dat onze kijk en ervaring een verschil konden maken", vertelt Bart Cauberghe, Managing Partner en Head van het Smart Industries-platform van Gimv.

Bart voegt toe: "Ik wil graag het team onder leiding van Cor van Otterloo bedanken voor de cruciale rol die het heeft gespeeld in de evolutie van de onderneming. Zij hebben met hun enthousiasme, niet-aflatende motivatie en engagement de fantastische groei die het bedrijf kende sinds onze instap in goede banen geleid. Op basis van de gesprekken die we voerden met zowel Westerse als Aziatische geïnteresseerde partijen hebben we er alle vertrouwen in dat de Yinyi-groep als nieuwe partner de onderneming de mogelijkheid zal bieden om de grootste onafhankelijke speler in continu variabele transmissies en elektrische aandrijvingen te worden. Tenslotte wil ik ook graag de andere aandeelhouders bedanken voor hun constructieve samenwerking gedurende de afgelopen zeven jaar. " 

Yinyi werd opgericht in 1994 en is een privéconglomeraat dat actief is in diverse sectoren. Yinyi behoort tot de 500 belangrijkste bedrijven van China en is een toonaangevende vastgoedontwikkelaar. De groep is ook actief in vastgoedbeheer, mijnbouw, de automobielindustrie, halfgeleiders en de handel in metalen en grondstoffen. In 2014 realiseerde de groep een omzet van 7,6 miljard EUR.

De afronding van deze transactie vandaag heeft een positieve impact van ongeveer EUR 44,0 miljoen (of EUR 1,75 per Gimv-aandeel) versus de waarde van deze participatie in het laatst gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 30 juni 2016. Over de volledige looptijd werd op deze investering een rendement gerealiseerd van meer dan 50% op jaarbasis, of een money multiple van meer dan 15,0x.

Wij nodigen u uit meer te lezen over het indrukwekkende groeitraject van Punch Powertrain in de voorlaatste editie van onze Gimv Insights.