Succesvolle investeringstrajecten leiden tot uitstekend jaarresultaat van 136,0 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 14% (42,97 EUR per aandeel) - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR, wat een dividendrendement betekent van 5,8% Succesvolle investeringstrajecten leiden tot uitstekend jaarresultaat van 136,0 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 14% (42,97 EUR per aandeel) - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR, wat een dividendrendement betekent van 5,8% Succesvolle investeringstrajecten leiden tot uitstekend jaarresultaat van 136,0 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 14% (42,97 EUR per aandeel) - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR, wat een dividendrendement betekent van 5,8%

Succesvolle investeringstrajecten leiden tot uitstekend jaarresultaat van 136,0 miljoen EUR - Netto-actiefwaarde stijgt met 14% (42,97 EUR per aandeel) - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR, wat een dividendrendement betekent van 5,8%

Corporate

De resultaten over het boekjaar 2014-2015 hebben betrekking op de periode van 1 april 2014 tot 31 maart 2015.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 136,0 miljoen EUR (of 5,35 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 102,6 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 45,9 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 31.03.2015)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 092,6 miljoen EUR (of 42,97 EUR per aandeel)

Dividend

 • Stabiel dividend over het boekjaar 2014-2015: 2,45 EUR bruto (1,84 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de AV van 24 juni 2015)
 • Er wordt geopteerd voor een 100%-cashdividend

Balans (per 31.03.2015)

 • Balanstotaal: 1 136,0 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 184,8 miljoen EUR
 • Portefeuille: 920,2 miljoen EUR

Investeringen

 • Investeringen (op balans): 154,3 miljoen EUR (67,0 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende investeringen via co-investeringsfondsen: 36,7 miljoen EUR (7,1 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 191,0 miljoen EUR (74,1 miljoen EUR in het vierde kwartaal).

Desinvesteringen

 • Verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 332,0 miljoen EUR (38,9 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen via co-investeringsfondsen: 35,5 miljoen EUR (14,5 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 367,5 miljoen EUR (53,5 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 44,9% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2014, en een multiple van 2,0 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Commentaar

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije boekjaar: “Het afgelopen jaar hebben we de vruchten geplukt van volgehouden investeringstrajecten, een gunstig klimaat op de financiële markten en een voorzichtig economisch herstel. Desinvesteringen op een bijna recordniveau en de waarde-aangroei van de bestaande portefeuille vertaalden zich in een uitstekend jaarresultaat en een aangroei van de netto-actiefwaarde boven het langetermijngemiddelde. Daarnaast werd geïnvesteerd in zes beloftevolle nieuwe groeibedrijven en de verdere uitbouw van de bestaande participaties. Dit zorgde er mee voor dat de portefeuille qua omvang op peil bleef, en alle potentieel in zich draagt voor de toekomst. Bovendien laat de toegenomen liquiditeitspositie toe om deze groei te bestendigen.”

Over de recente beursgang van TINC, voegt Koen Dejonckheere het volgende toe: ”TINC, een infrastructuurbedrijf dat ontsproot uit onze infrastructuur-joint venture, is uitgegroeid tot een referentiespeler op het vlak van infrastructuurinvesteringen in de Benelux. Door de recente beursintroductie kon TINC, naast zijn bestaande institutionele financiering, extra spaarmiddelen mobiliseren om zijn ambitieus groeitraject verder te zetten.”

Voorzitter Urbain Vandeurzen vult aan:“Naast de mooie resultaten weerspiegelt de actuele portefeuille goed Gimvs transformatie: een verjongde en veelbelovende portefeuille die meer en meer de platformstrategie weerspiegelt. Onze medewerkers kunnen zich dan ook voluit engageren in duurzame transformatie- en groeitrajecten met de meest veelbelovende bedrijven en ondernemers in hun sector. Dit moet ons toelaten om onze ambitie van ‘building leading companies’ waar te maken en een solide basis te leggen voor verdere waardecreatie en groei."

Hij vervolgt:“In lijn met onze dividendpolitiek bieden we onze aandeelhouders ook dit jaar een stabiel dividend aan, wat in combinatie met de mooie stijging van de netto-actiefwaarde een zeer attractief rendement oplevert.”