Veerkracht dankzij een sterke portefeuille en een robuuste balans Veerkracht dankzij een sterke portefeuille en een robuuste balans Veerkracht dankzij een sterke portefeuille en een robuuste balans

Veerkracht dankzij een sterke portefeuille en een robuuste balans

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

De huidige zeer uitzonderlijke crisis vraagt om actief en verantwoordelijk aandeelhouderschap. De economische realiteit en het functioneren van onze bedrijven zal post Covid-19 anders zijn. Samen met ondernemers die veerkracht en aanpassingsvermogen tonen en die vooruit denken in sterk gewijzigde omstandigheden moeten we hier op de juiste manier op inspelen. Vandaag zien wij reeds een heel aantal initiatieven bij onze bedrijven die blijk geven van een grote wendbaarheid.

Onze bedrijven toonden tot begin 2020 een sterke performance, maar de afwaardering van onze portefeuille ten gevolge van de sterk gedaalde beurzen in maart 2020 vertaalt zich in een negatief (niet-gerealiseerd) portefeuilleresultaat over het volledige boekjaar. We stellen vast dat onze bedrijven op een zeer verscheiden manier worden geraakt door de crisis, waarbij een belangrijk deel van onze portefeuille zich resistent toont. Het is vandaag echter nog te vroeg om een duidelijk beeld te krijgen over de impact op de resultaten van onze bedrijven, zowel dit jaar als de komende jaren.

Onze management teams namen de juiste acties om de korte-termijn impact zo goed mogelijk te beheren, en we bekijken vandaag met hen samen hoe zij optimaal kunnen heropstarten en de impact van de crisis zo vlot mogelijk kunnen verwerken. Wij staan met onze teams dicht bij onze bedrijven om hen hierin bij te staan waar nodig en hen verder te versterken.

Elke crisis reikt nieuwe inzichten aan, en doet sommige trends verdwijnen, veranderen of versnellen. Waar wij trends en ideeën zien, zien wij ondernemersplannen. Adaptieve ondernemers, wetenschappers en innovators die kansen grijpen in veranderende omstandigheden willen en kunnen wij blijven ondersteunen. Met onze ervaren teams, solide balans en sterke liquiditeit staat Gimv klaar om dit te realiseren.

Voorzitter Hilde Laga vult aan:

Onze 40 jaar ervaring in combinatie met onze flexibiliteit en onze sterke financiële positie geven ons vertrouwen voor de toekomst. Dit vertrouwen vertaalt zich in een voorstel om, in overeenstemming met het dividendbeleid van Gimv, het dividend van 2,5 EUR te bevestigen. Een uitbetaling via een keuzedividend moet ons toelaten om extra financiering te verzekeren voor onze portefeuille en de economische relance.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers bij Gimv en onze bedrijven en alle stakeholders om ook in deze zeer uitdagende tijden meer dan ooit te blijven werken aan de continuïteit van onze activiteiten en het verdere succes van onze investeringen.

Voor verdere toelichting bij de jaarresultaten, bekijk de video

De resultaten over het boekjaar 2019-2020 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Kernpunten

Resultaten

 • Bevestiging van sterke groei bij de portefeuillebedrijven in 2019: 12% omzet- & 9% EBITDA-stijging
 • De belangrijke correctie op de beurzen in maart 2020 ten gevolge van de Covid-19 crisis had een directe negatieve impact op de waarderingsmultiples, resulterend in een aanmerkelijke niet-gerealiseerde afwaardering van onze portefeuille.
 • Portefeuilleresultaat: -112,0 miljoen EUR
 • Portefeuillerendement: -10,3%
 • Nettoresultaat (deel van de groep): -151,6 miljoen EUR (of -5,96 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen

 • Totale investeringen: voor het derde jaar op rij boven onze jaardoelstelling van EUR 200 miljoen. In boekjaar 2019-20 investeerden we 205 miljoen EUR in 6 nieuwe participaties en in belangrijke add-on investeringen*
 • Totale cash-opbrengst uit desinvesteringen: 179,4 miljoen EUR
 • Gerealiseerde money multiple van 2x op desinvesteringen

Balans en portefeuille

 • Ondanks belangrijke afwaardering bedraagt de investeringsportefeuille nog steeds meer dan EUR 1 mld (EUR 1 017 miljoen EUR)
 • Jonge en beloftevolle portefeuille van 53 participaties, 80% van de portefeuille is geïnvesteerd over de laatste 4 jaren
 • Balanstotaal: 1,4 miljard EUR
 • Kaspositie 368 miljoen EUR (waarvan 250 miljoen EUR gefinancierd door de LT-obligatie uitgegeven in juni 2019)

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 104,9 miljoen EUR (of 43,5 EUR per aandeel)

Dividend

 • Stabiel dividend over het boekjaar 2019-2020, in lijn met het dividendbeleid van Gimv: 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de algemene vergadering van 24 juni 2020)
 • Uitbetaling via een keuzedividend, wat Gimv zal toelaten om haar kaspositie verder te versterken met het oog op de ondersteuning van haar portefeuille en de realisatie van nieuwe investeringsopportuniteiten

* Excl. de investering in Coolworld Rentals, afgesloten begin april 2019 en reeds gerapporteerd als investering in FY 2018-2019, maar pas opgenomen in portefeuille in FY 2019-20.