Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 39,25% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9 980 857 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr. 26) vast op 2,50 EUR bruto per aandeel (netto 1,75 EUR).

Gimv realiseert over het boekjaar 2018-2019 een nettowinst (deel van de groep) van 112,1 miljoen EUR (4,41  EUR per aandeel). De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2018-2019 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75  EUR) per aandeel uit te keren. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per einde maart 2019 op 5%.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 3 juli 2019. Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2018-2019 werd aangeduid: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Daarnaast aanvaardde de AV eveneens het voorstel om over het boekjaar 2018-2019 een gecategoriseerde winstpremie aan de Belgische werknemers toe te kennen voor een totaalbedrag van 1,34 miljoen EUR.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2018-2019 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2019.

De AV keurde de herbenoeming goed van mevrouw Hilde Laga, de heer Marc Descheemaecker, de heer Karel Plasman, de heer Geert Peeters en mevrouw Brigitte Boone als bestuurders van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV.

De AV keurde ook de benoeming goed van BDO bedrijfsrevisoren tot commissaris van de Vennootschap, met de heer David Lenaerts en mevrouw Veerle Catry als bedrijfsrevisoren en vaste vertegenwoordigers.

Financiële kalender Gimv

  • Ex-date dividend boekjaar 2018-2019 (coupon nr. 26): 1 juli 2019
  • Record date dividend boekjaar 2018-2019 (coupon nr. 26): 2 juli 2019
  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2018-2019 (coupon nr. 26): 3 juli 2019
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2019-2020 (periode 01/04/19-30/09/19): 21 november 2019