Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders: Goedkeuring van een brutodividend van 2,60 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders: Goedkeuring van een brutodividend van 2,60 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders: Goedkeuring van een brutodividend van 2,60 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders: Goedkeuring van een brutodividend van 2,60 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 41,75% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (11.128.835 aandelen). De AV stelde het brutodividend vast op 2,60 EUR bruto per aandeel (netto 1,82 EUR) in de vorm van een keuzedividend.

De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2021-2022 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 28 juni 2022 op 4,9%.

Vanaf 6 juli 2022 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

 • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,82 EUR per dividendrecht.
 • Inbrengverhouding: 25 dividendrechten per nieuw aandeel.
 • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 45,50 EUR, of een korting van 9,5% versus de slotkoers van 28 juni 2022, na aftrek van het brutodividend.
 • Inbrengperiode: van 6 tot en met 26 juli 2022, 15 uur.
 • Levering van de nieuwe aandelen: op of rond 28 juli 2022.
 • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2022-2023 dat aanving op 1 april 2022.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 28 juli 2022 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2021-2022 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022.

De AV keurde voorts de herbenoeming goed van de heer Johan Deschuyffeleer en de heer Luc Missorten als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap. Daarnaast keurde de AV de benoeming van mevrouw Hilde Windels als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap goed in opvolging van de heer Bart Van Hooland. Ten slotte werd BDO als commissaris herbenoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Financiële kalender Gimv

 • Ex-date dividend boekjaar 2021-2022 ::4 juli 2022
 • Record date dividend boekjaar 2021-2022 : 5 juli 2022
 • Start keuzeperiode dividend 2021-2022 : 6 juli 2022
 • Einde keuzeperiode dividend 2021-2022 : 26 juli 2022 – 15u
 • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2021-2022 : 28 juli 2022
 • Halfjaarresultaten boekjaar 2022-2023 (periode 01/04/2022-30/09/2022) : 17 november 2022