Verslag van de gewone en bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend Verslag van de gewone en bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend Verslag van de gewone en bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend

Verslag van de gewone en bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend

Corporate

Vandaag heeft de gewone en bijzondere algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 43,39% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (11.300.767 aandelen). De AV stelde het brutodividend vast op 2,50 EUR bruto per aandeel (netto 1,75 EUR) in de vorm van een keuzedividend.

De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2020-2021 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 29 juni 2021 op 4,6%.

Vanaf 7 juli 2021 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

 • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,75 EUR per dividendrecht.
 • Inbrengverhouding: 27 dividendrechten per nieuw aandeel.
 • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 47,25 EUR, of een korting van 8,4% versus de slotkoers van 29 juni 2021, na aftrek van het brutodividend.
 • Inbrengperiode: van 7 tot en met 27 juli 2021, 15 uur.
 • Levering van de nieuwe aandelen: op of rond 30 juli 2021.
 • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2021-2022 dat aanving op 1 april 2021.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 30 juli 2021 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2020-2021 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2021.

De AV keurde voorts de herbenoeming goed van de heer Koen Dejonckheere als bestuurder van de Vennootschap en mevrouw An Vermeersch en de heer Frank Verhaegen als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.

Daarnaast werd de controlewijzigingsclausule zoals vervat in de contractuele voorwaarden van de uitgifte van de duurzame obligatie van maart 2021 goedgekeurd alsook het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat van toepassing is vanaf het boekjaar 2021-2022.

Financiële kalender Gimv

 • Ex-date dividend boekjaar 2020-2021                                                                              5 juli 2021
 • Record date dividend boekjaar 2020-2021                                                                       6 juli 2021
 • Start keuzeperiode dividend 2020-2021                                                                           7 juli 2021
 • Einde keuzeperiode dividend 2020-2021                                                                       27 juli 2021 – 15u
 • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2020-2021                                                           30 juli 2021
 • Halfjaarresultaten boekjaar 2021-2022 (periode 01/04/2021-30/09/2021)                    18 november 2021