Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Corporate

Vandaag heeft de gewone en buitengewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 41,34% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (11.524.886 aandelen). De AV stelde het brutodividend vast op 2,60 EUR bruto per aandeel (netto 1,82 EUR) in de vorm van een keuzedividend.

De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2023-2024 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 25 juni 2024 op 5,8%. De exacte modaliteiten van het keuzedividend werden eerder vandaag via een afzonderlijk persbericht bekendgemaakt.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2023-2024 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De AV keurde de bevestiging van de coöptatie van de heer Filip Dierckx, de heer Robert Van Goethem en de heer Marc Valentiny als nieuwe bestuurders op voordracht van WorxInvest goed. Daarnaast werd mevrouw Manon Janssen herbenoemd als onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe periode van 4 jaar. Tot slot werden de overige niet-uitvoerende bestuurders herbenoemd als rechtspersoon-bestuurders met inachtneming van hun lopende mandaten.

Met betrekking tot de buitengewone AV werd het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het kapitaal niet bereikt. Een tweede buitengewone AV zal plaatsvinden op woensdag 31 juli 2024 en zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.