Sustainable Cities Sustainable Cities

Een aantal fundamentele trends beïnvloedt de steden van vandaag: versnelde verstedelijking, veroudering van de infrastructuur, woningnood, schaarste van middelen en milieubewustzijn. Daarom moeten stedelijke gemeenschappen duurzamer worden en efficiënter gebruik maken van middelen, activa en infrastructuur.

Investeringsfocus

  • Bedrijven die middelen efficiënter aanwenden (B2B-diensten, transport & logistiek, afvalrecycling).

  • Producten en diensten die beantwoorden aan de vraag naar duurzame alternatieven (functionele chemicaliën, HVAC, energie, bouwproducten).

SuCi SD goals