Investeringsstrategie

4 toekomstgerichte investeringsplatformen

De meer dan vijftig bedrijven waarin we vandaag participeren, zijn actief in verschillende sectoren. Onze vier investeringsplatformen - Consumer, Health & Care, Smart Industries & Sustainable Cities - vormen de basis voor aanzienlijke vooruitgang en baanbrekende innovaties. Onze bedrijven bieden antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van morgen: duurzaamheid, vergrijzing, gezondheidszorg, verstedelijking, globalisering, ecologische voeding, hernieuwbare energie en meer. Ze durven verder te kijken en leggen de lat hoog, om met hun producten en diensten hun sector te transformeren. Om deze ambities kracht bij te zetten, hebben we vanuit Gimv de meest opvallende sociale en economische macrotrends vertaald naar vier strategische investeringsplatforms.

Investeringscriteria

We investeren voornamelijk in bedrijven die beantwoorden aan de volgende criteria:

  • ambitieuze en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel
  • kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte van 5 tot 75 miljoen EUR
  • bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk of de DACH-landen
  • bedrijven met een sterk management, een heldere bedrijfsvisie en een strategie gebaseerd op maatschappelijke meerwaarde en duurzame waardecreatie.

Gimb

Flexibele partner met solide balans

Gimv investeert rechtstreeks in ondernemingen, hoofdzakelijk met eigen middelen op de balans. Door die sterke balans en de permanente toegang tot kapitaal kan Gimv - beursgenoteerd op Euronext Brussel sinds 1997 - zich als evergreenpartner flexibel opstellen. Deze flexibiliteit vertaalt zich ook in een brede waaier van investeringsstructuren (buy-out, groeikapitaal of venture capital voor de life-sciences-sector), zowel via meerderheids- als minderheidsparticipaties.

Zes hefbomen voor waardecreatie

  • Sales acceleration door het verkoopnetwerk uit te breiden of nieuwe marktsegmenten aan te boren
  • Globale verankering door bedrijven te laten uitgroeien van lokale kampioenen naar toonaangevende wereldspelers
  • Buy-and-build of groei door overnames 
  • Van productinnovatie tot go-to-market door nieuwe producten of businessmodellen te ontwikkelen en op de markt te brengen
  • Operationele excellentie aangepast aan het groeiproces dat elke onderneming doormaakt (rapportering, organisatiestructuur…)
  • Strategisch positioneren van de onderneming in het licht van een volgende groeifase, door bijvoorbeeld nieuwe potentiële investeerders aan te trekken

Spotlight cases

Investeren in de marktleiders van morgen is investeren in duurzame groei

Als investeringsmaatschappij willen we duurzame strategische meerwaarde creëren, die het financiële overstijgt en die oplossingen zoekt voor de grote economische en maatschappelijke uitdagingen. Dat willen we samen met onze portfoliobedrijven en partners realiseren, ook in de volgende 40 jaar.