Biotech Fonds Vlaanderen voortaan beheerd door PMV Biotech Fonds Vlaanderen voortaan beheerd door PMV Biotech Fonds Vlaanderen voortaan beheerd door PMV

Biotech Fonds Vlaanderen voortaan beheerd door PMV

Biotech Fonds Vlaanderen (BFV) werd in 1995 opgericht als Vlaams overheidsfonds met een oorspronkelijk kapitaal van 25 miljoen euro en met als doelstelling om de biotechsector in Vlaanderen verder te doen uitgroeien via investeringen met durfkapitaal. Het operationele beheer van BFV werd sedert de opstart van het fonds waargenomen door het gespecialiseerde biotechinvesteringsteam van Gimv, waarmee BFV ook telkens co-investeerde.

Bedrijven zoals Ablynx, Actogenix, AgroSavfe, Complix, Cropdesign, Devgen, Galapagos, Innogenetics, Movetis, Multiplicom en Plant Genetic Systems (PGS) zijn opgestart of hebben kunnen groeien dankzij investeringen vanuit BFV. Dankzij succesvolle exits en de herinvestering van de middelen die zo werden gegenereerd, kon BFV uiteindelijk ruim 90 miljoen euro aan overheidsmiddelen investeren in een 20-tal Vlaamse biotech-bedrijven. Onder het beheer van Gimv realiseerde BFV over de afgelopen 20 jaar een jaarlijks rendement op haar deelnemingen van 15%.

Na afloop van de laatste investeringsperiode van BFV op 31 december 2015, besliste de Vlaamse Overheid om het operationele beheer van BFV over te dragen aan PMV. De drie resterende participaties Multiplicom, Agrosafve en Complix blijven verder beheerd door Gimv. PMV zal voortaan instaan voor alle nieuwe investeringen. Deze beslissing kadert in de strategie van de Vlaamse Overheid om de investeringen in de biotechsector te coördineren en op die manier de impact ervan te verhogen.

PMV startte al in 2008 met directe investeringen in de Vlaamse biotech en is sindsdien uitgegroeid tot één van de meest actieve investeerders in de sector. Haar portefeuille omhelst momenteel achttien ondernemingen in de sector van de levenswetenschappen. Dat gaat van prille start-ups, zoals Confo Therapeutics of etheRNA, tot gevestigde beursgenoteerde ondernemingen als arGen-X, Biocartis en Celyad. Een toegewijd, gespecialiseerd vierkoppig team met complementaire expertise onder leiding van Dr. Chris De Jonghe, staat in voor de actieve opvolging van de portefeuille. Recente exits uit onder meer Cartagenia en Q-Biologicals tonen het succes van deze aanpak.

“We zijn zeer verheugd dat het beheer van Biotech Fonds Vlaanderen aan ons wordt toevertrouwd,” zegt Chris De Jonghe, Head of Life Sciences & Care bij PMV. “Biotech is bij uitstek een speerpuntsector in de Vlaamse kenniseconomie en neemt een zeer prominente plaats in bij onze durfkapitaalinvesteringen. De consolidatie van middelen laat ons toe om strategisch te investeren en zo het ecosysteem van de Vlaamse biotechnologie verder uit te bouwen en te versterken. Bovendien is het een mooie erkenning voor de inspanningen die het PMV Life Sciences & Care-team de laatste jaren heeft geleverd en de resultaten die daaruit zijn voortgekomen.”

“Vanuit Gimv zijn we heel fier op wat we hebben kunnen realiseren met het Biotech Fonds Vlaanderen. Naast de hefboom die het ons gaf om te investeren in Vlaamse biotechondernemingen, zijn we ook fier op de gerealiseerde financiële return, die tot de betere van de sector behoort,” aldus Patrick van Beneden, Partner Health & Care bij Gimv. “Gimv blijft vandaag meer dan ooit actief in binnen- en buitenland, zowel in jonge life sciences bedrijven als in meer mature bedrijven in de gezondheids- en zorgsector. We kijken er dan ook naar uit om de life-sciences portefeuille in onze thuismarkten uit te breiden en zo onze gediversifieerde Health & Care-portefeuille verder op te bouwen doorheen de ganse waardeketen. “Daarnaast wensen we PMV alle succes toe met het beheer van BFV, en kijken we uit naar eventuele verdere samenwerkingen”, voegt Bart Diels, Head van het Gimv Health & Care platform toe.

Gimv beschikt over een track record van meer dan dertig jaar in de biotechsector, waarin het in die periode bijna 500 miljoen euro investeerde. Zo stond Gimv – vaak als medeoprichter en investeerder van het eerste uur – mee aan de wieg van succesvolle biotechbedrijven in Vlaanderen. Daarnaast waren ook zijn investeringen in buitenlandse bedrijven rendabel en een belangrijke factor om buitenlandse investeerders aan te trekken voor de Vlaamse biotechparticipaties.