Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013

Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 30 juni 2012. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “In het afgelopen kwartaal hield het operationele resultaat bij onze participaties al bij al stand alhoewel de macro-economische omgeving weinig dragend was. De internationale financiële markten bleven echter zeer onstabiel, wat de waardering van de portefeuille negatief beïnvloed heeft. Ondanks deze minder gunstige context slaagde Gimv er de afgelopen maanden in om een aantal participaties (zoals Accent Jobs en OGD) met succes te verkopen, die uiteindelijk pas begin juli finaal werden afgehandeld.”

Kernpunten
Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2012: 917,8 miljoen EUR (of 39,60 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 3 augustus 2012 (56,8 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.011,3 miljoen EUR (of 43,63 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2012.

Balans (per 30/06/2012)

 • Balanstotaal: 1.018,1 miljoen EUR
 • Financiële activa: 825,5 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 29,1 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in de fondsen beheerd door Gimv: 21,4 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 50,5 miljoen EUR.
 • Van de investeringen ging 60% (17,4 miljoen EUR) in Buyouts & Growth en 40% (11,6 miljoen EUR) in Venture Capital.
 • De regionale spreiding van de investeringen was als volgt: 51% (14,7 miljoen EUR) in België, 7% (2,0 miljoen EUR) in Nederland, 5% (1,6 miljoen EUR) in Frankrijk, 8% (2,4 miljoen EUR) in Duitsland, 23% (6,7 miljoen EUR) in de rest van Europa, 6% (1,6 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.
 • 31% (9,0 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 56% (16,4 miljoen EUR) in directe opvolgingsinvesteringen en 13% (3,7 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: Essar Ports, Northwind en Prosonix.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 15,5 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 24,0 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 39,5 miljoen EUR.
 • 82% (12,8 miljoen EUR) Buyouts & Growth en 18% (2,7 miljoen EUR) Venture Capital.
 • 18% (2,8 miljoen EUR) in België, 14% (2,1 miljoen EUR) in Frankrijk, 32% (5,0 miljoen EUR) in Duitsland, 30% (4,6 miljoen EUR) in de rest van Europa en 6% (0,9 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.
 • 18% (2,8 miljoen EUR) leningen, geen beursgenoteerde participaties, 32% (5,0 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties en 50% (7,7 miljoen EUR) fondsen.
 • Geen bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties.
 • De desinvesteringen in het eerste kwartaal zijn voornamelijk afkomstig van distributies uit fondsen.