Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2013/2014 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2013/2014 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2013/2014

Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2013/2014

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2013 tot 30 juni 2013. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “Niettegenstaande een blijvend moeilijke macro-economische context, kende de portefeuille een positieve waarde-evolutie. Ook vonden een aantal van onze bedrijven opnieuw hun weg naar de kapitaalmarkt, en dit ondanks de nervositeit op de internationale financiële markten.” Hij vervolgt: “Vanuit onze vernieuwde strategie en langetermijnfocus gingen we de voorbije periode -in elk van onze investeringsplatformen- opnieuw een aantal partnerships aan met beloftevolle ondernemingen, die we voluit willen begeleiden en ondersteunen in hun ambitieus groeitraject. Ook de komende maanden gaan we verder uit van een blijvend interessante investeringsactiviteit.”

Kernpunten
Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2013: 968,1 miljoen EUR (of 40,40 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 2 augustus 2013 (58,7 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.011,8 miljoen EUR (of 42,22 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2013.

Balans (per 30/06/2013)

  • Balanstotaal: 1.063,0 miljoen EUR
  • Financiële activa: 845,6 miljoen EUR