Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2014/2015 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2014/2015 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2014/2015

Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2014/2015

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2014 tot 30 juni 2014. Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (wettelijke consolidatie - niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “De Europese economie lijkt langzaam aan momentum te winnen, maar het blijft toch wachten op een echt herstel van de bedrijfswinsten. Dit in contrast tot de aandelenmarkten, die voornamelijk gestuurd werden door het verwachte winstherstel. Wil deze dynamiek -die zich ook vertaalde in een positieve evolutie van de waarde van de portefeuille- zich de komende periode bestendigen, dan zal de verwachte stijging van de winsten zich dienen te materialiseren. De huidige macro-economische indicatoren geven evenwel aan dat een voorzichtig optimisme gerechtvaardigd lijkt.”

Hij vervolgt: “Bovendien verwachten we dat de exit-activiteit in de portefeuille in het lopende boekjaar belangrijk wordt, dit echter op voorwaarde dat de M&A-activiteit en de appetijt voor nieuwe beursintroducties gezond blijft. We zijn ons bewust dat een eventuele hernieuwde volatiliteit op de financiële markten een mogelijke spelbreker kan zijn. Tenslotte blijven we selectief verder werken op een aantal nieuwe investeringsopportuniteiten.”

Kernpunten

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2014: 961,4 miljoen EUR (of 38,89 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 1 augustus 2014 (60,6 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 992,0 miljoen EUR (of 40,12 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2014.

Balans (per 30/06/2014)

  • Balanstotaal: 1.050,9 miljoen EUR
  • Nettokaspositie: 110,0 miljoen EUR
  • Financiële activa: 898,1 miljoen EUR

Investeringen

  • Totale investeringen (op balans): 20,2 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in co-investeringsfondsen: 12,4 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 32,7 miljoen EUR.
  • Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: naast volstortingen bij diverse fondsen van derden betreft het voornamelijk opvolgingsinvesteringen bij Luciad en PE International.

Desinvesteringen

  • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 81,8 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in co-investeringsfondsen: 13,7 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 95,5 miljoen EUR.
  • Opbrengst van de desinvesteringen: 4,0% boven hun boekwaarde op 31 maart 2014, en een multiple van 3,8 versus de oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
  • Voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: Barco en enkele distributies bij diverse fondsen van derden.