Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2016/2017 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2016/2017 Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2016/2017

Business update - Eerste 3 maanden van het boekjaar 2016/2017

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2016 tot 30 juni 2016. Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Kernpunten & Commentaar

Eigen vermogen
 

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2016: 1 131,3 miljoen EUR (of 44,49 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat werd uitbetaald op 6 juli 2016 (62,3 miljoen EUR of 2,45 EUR bruto per aandeel), versus 1 167,9 miljoen EUR (of 45,93 EUR per aandeel) op 31 maart 2016 (vóór dividenduitkering).

Balans (per 30/06/2016)
 

 • Balanstotaal: 1 270,3 miljoen EUR

 • Portefeuille: 925,0 miljoen EUR

 • Nettokaspositie: 245,9 miljoen EUR na dividenduitkering op 6 juli 2016 (308,2 miljoen EUR (1) op 30/06/2016)

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over het voorbije kwartaal: “Het voorbije kwartaal gingen we verder op het elan van het voorbije boekjaar. Er waren enkele succesvolle desinvesteringen, met o.a. de verkoop van het belang in familiale voedingsgroep Vandemoortele. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in 5 nieuwe participaties, wat mee de basis legt voor toekomstige waardecreatie en verdere groei. Tenslotte evolueerden de bedrijfsresultaten van onze bestaande participaties de afgelopen drie maanden opnieuw gunstig. Tijdens deze periode werden we eveneens geconfronteerd met volatiele en dalende beurzen (Brexit-referendum) wat resulteerde in licht lagere marktmultiples, wat een deel van de positieve effecten teniet deed.”

Investeringen
 

 • Totale investeringen (op balans): 44,4 miljoen EUR, waarvan 43,1 miljoen EUR binnen de vier investeringsplatformen. Bijkomende investeringen in de fondsen beheerd door Gimv: 4,4 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 48,8 miljoen EUR.
   
 • De voornaamste investeringen in het eerste kwartaal betroffen Arplas, EndoStim, G-Therapeutics, Joolz en Real Impact Analytics naast de add-on investering in Argina door Brakel.
   

Desinvesteringen
 

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 191,7 miljoen EUR, waarvan 153,0 miljoen EUR binnen de vier investeringsplatformen. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 113,4 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 305,1 miljoen EUR.

 • Opbrengst van de desinvesteringen: 13,2% boven hun boekwaarde op 31 maart 2016, en een multiple van 2,1x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde van 91,4 miljoen EUR (14,2% voor de desinvesteringen binnen de vier desinvesteringsplatformen of een multiple van 2,3x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde van 65,7 miljoen EUR).

 • De voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: Altaïr/Brunel, GreenPeak Technologies, Onedirect en Vandemoortele, naast de verkoop van het belang in het Pragma II-fonds.

(1) Cash en cash equivalenten tbv 328,4 miljoen EUR, gecorrigeerd voor door te storten voorschotten van desinvesteringen