Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2010/2011 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2010/2011 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2010/2011

Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2010/2011

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, geeft Gimv op kwartaalbasis een update van zijn activiteiten, zonder evenwel een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 31 december 2010. Alle cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (nietgeauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “De afgelopen periode zagen we het economische herstel bevestigd door de industriële dynamiek bij tal van onze participaties. Om verder te kunnen groeien in een Europese of zelfs meer internationale context werken deze bedrijven opnieuw volop aan nieuwe investeringsprojecten of overnames, en dit doorheen alle sectoren. We zien dan ook heel wat mogelijkheden om tal van bedrijven in hun groei te ondersteunen. We stellen echter ook vast dat bij een aantal nieuw aangeboden transacties de prijsverwachtingen vrij hoog zijn, wat voor interessante exit-opportuniteiten kan zorgen maar ook leidt tot een voorzichtige opstelling aan de investeringskant.”
“De dynamiek van de financiële markten is op vandaag nog steeds onvoldoende om een exitdynamiek door middel van beursintroducties op gang te brengen, alhoewel we hopen op beterschap in de loop van het jaar. Dit terwijl de interesse voor strategische overnames vanuit industriële hoek blijvend hoog is,” vervolgt hij.

Kernpunten

Eigen vermogen

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2010: 1051,2 miljoen EUR (of 45,36 EUR per aandeel), versus 1.014,6 miljoen EUR (of 43,78 EUR per aandeel) op 30 september 2010.

Balans (per 31/12/2010)

 • Balanstotaal: 1.098,8 miljoen EUR.
 • Nettokaspositie: 214,3 miljoen EUR.
 • Financiële activa: 857,3 miljoen EUR.

Investeringen

 • Totale investeringen: 115,1 miljoen EUR (33,5 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende investeringen door derden in de fondsen beheerd door Gimv: 20,4 miljoen EUR (13,1 miljoen EUR in het derde kwartaal).
 • 52% (59,9 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 39% (45,4 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en 9% (9,9 miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (DG Infra+ en Gimv-XL).
 • 24% (27,6 miljoen EUR) in België, 7% (8,2 miljoen EUR) in Nederland, 39% (45,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 4% (4,7 miljoen EUR) in Duitsland, 18% (21,1 miljoen EUR) in de rest van Europa, 6% (6,7 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en minder dan 1% (1,4 miljoen EUR) elders.
 • 29% (33,4 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 45% (51,9 miljoen EUR) in directe opvolgingsinvesteringen en 26% (29,8 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Brunel, Capman en Eden Chocolates.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 80,6 miljoen EUR (25,0 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 18,5 miljoen EUR (1,8 miljoen EUR in het der e kwartaal).
 • 44% (35,5 miljoen EUR) in Buyouts & Growth, 54% (43,9 miljoen EUR) in Venture Capital en 2% (1,3 miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (DG Infra+ en Gimv-XL).
 • 26% (21,0 miljoen EUR) in België, 35% (28,1 miljoen EUR) in Nederland, 24% (19,2 miljoen EUR) in Duitsland, 4% (3,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 8% (6,3 miljoen EUR) in de rest van Europa, 2% (1,6 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 1% (0,9 miljoen EUR) elders.
 • 10% (8,3 miljoen EUR) leningen, 68% (54,7 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 14% (11,0 miljoen EUR) fondsen en 8% (6,6 miljoen EUR) beurgenoteerde participaties.
 • Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 3,0 miljoen EUR.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 79,2% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2010, en 23,6% boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
 • Voornaamste desinvesteringen in het derde kwartaal: ADA Cosmetics en Liquavista.