Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2011/2012 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2011/2012 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2011/2012

Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2011/2012

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van zijn activiteiten, zonder evenwel een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2011 tot 31 december 2011. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerd).

Commentaar
Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “Al bij al hebben onze bedrijven zich goed gehouden in de recessie, waarbij elk van hen gefocust blijft op het langtermijngroeitraject. Dit wordt ook geïllustreerd door de licht positieve kwartaalevolutie van de waarde van het eigen vermogen van Gimv.”
Over de huidige marktomgeving, zegt hij het volgende: “We stellen vast dat de financiële acties van de Europese Centrale Bank en de besparingsinspanningen door de diverse Europese overheden een positieve impact lijken te hebben op de financiële markten. Gedurende de voorbije weken hebben we het licht verbeterde beursklimaat aangegrepen om mee de beursintroductie te faciliteren van een aantal van onze portefeuillebedrijven. Op deze manier slaagden zij erin om zich voor de financiering van hun verdere groei te onttrekken aan het blijvend moeilijke financieringsklimaat voor venture capital bedrijven.”

Kernpunten

Eigen vermogen (per 31/12/2011)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2011: 962,7 miljoen EUR (of 41,54 EUR per aandeel), versus 960,3 miljoen EUR (of 41,44 EUR per aandeel) op 30 september 2011.

Balans (per 31/12/2011)

 • Balanstotaal: 1.016,5 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 233,8 miljoen EUR
 • Financiële activa: 750,2 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 119,5 miljoen EUR (40,3 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 84,7 miljoen EUR (29,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 204,2 miljoen EUR (69,7 miljoen EUR in het derde kwartaal).
 • 73% (86,7 miljoen EUR) in Buyouts & Growth en 27% (32,8 miljoen EUR) in Venture Capital .
 • 36% (42,5 miljoen EUR) in België, 8% (9,9 miljoen EUR) in Nederland, 19% (22,5 miljoen EUR) in Frankrijk, 11% (13,6 miljoen EUR) in Duitsland, 17% (19,9 miljoen EUR) in de rest van Europa, 3% (3,9 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 6% (7,1 miljoen EUR) elders.
 • 23% (27,6 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 23% (27,3 miljoen EUR) in directe opvolgingsinvesteringen, 20% (24,3 miljoen EUR) in co-investeringsfondsen en 34% (40,2 miljoen EUR) in fondsen van derden.
 • Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Made in Design, Trustteam, VCST en XL-Video.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 174,5 miljoen EUR (40,9 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 71,9 miljoen EUR (45,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 246,4 miljoen EUR (86,3 miljoen in het derde kwartaal).
 • 89% (155,4 miljoen EUR) Buyouts & Growth en 11% (19,1 miljoen EUR) Venture Capital.
 • 63% (110,1 miljoen EUR) in België, 8% (14,2 miljoen EUR) in Frankrijk, 16% (28,2 miljoen EUR) in Duitsland, 7% (12,0 miljoen EUR) in Nederland, 2% (2,9 miljoen EUR) in de rest van Europa en 4% (7,2 miljoen EUR) in de Verenigde Staten.
 • 6% (11,1 miljoen EUR) leningen, 2% (4,1 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties, 85% (148,7 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties en 6% (10,5 miljoen EUR) fondsen.
 • Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 1,4 miljoen EUR.
 • Voornaamste desinvestering in het derde kwartaal: De Groot Fresh Group, Tinubu Square en VAG Armaturen.