Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2014/2015 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2014/2015 Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2014/2015

Business update - Eerste 9 maanden van het boekjaar 2014/2015

Corporate

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2014 tot 31 december 2014. Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (wettelijke consolidatie / niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “Net zoals in het eerste semester, konden we in het afgelopen kwartaal gebruik maken van de interesse van industriële kopers en de toegenomen liquiditeit op de aandelenmarkten. Dit heeft ons opnieuw toegelaten om aantrekkelijke exits te realiseren met een belangrijke cashgeneratie. Vanuit de platformvisie werd ook geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de portefeuille. Zo waren er niet alleen een aantal investeringen in nieuwe groeibedrijven,  maar werd ook geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de bestaande portefeuillebedrijven. Daarnaast realiseerden sommige participaties ook belangrijke overnames die ze autonoom financierden.”

“Behoudens onverwachte marktomstandigheden in het lopende kwartaal, zitten de resultaten van Gimv na negen maanden ruim op schema om opnieuw aan te knopen met onze langetermijnrendementsdoelstelling. De gerealiseerde meerwaarden op de desinvesteringen waren hierbij veruit de belangrijkste factor. We bemerken daarenboven ook een voorzichtige operationele verbetering bij de bedrijven in de portefeuille.”

Kernpunten

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2014: 1056,0 miljoen EUR (of 41,53 EUR per aandeel), versus 1003,3 miljoen EUR (of 39,46 EUR per aandeel) op 30 september 2014.

Balans (per 31/12/2014)

  • Balanstotaal: 1.095,9 miljoen EUR
  • Financiële activa / portefeuille: 846,7 miljoen EUR
  • Nettokaspositie: 214,8 miljoen EUR

Investeringen

  • Totale investeringen (op balans): 87,3 miljoen EUR (58,9 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 29,6 miljoen EUR (13,5 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen voor de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar (op balans & via co-investeringsfondsen): 116,9 miljoen EUR (72,4 miljoen EUR in het derde kwartaal).
  • Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Almaviva Santé, Ecochem, Europlasma, Mackevision en Melijoe.com.

Desinvesteringen

  • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 293,1 miljoen EUR (154,8 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 21,0 miljoen EUR (2,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale desinvesteringen voor de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar (op balans & via co-investeringsfondsen): 314,0 miljoen EUR (157,1 miljoen EUR in het derde kwartaal).
  • Opbrengst van de desinvesteringen: 45,0% boven hun boekwaarde op 31 maart 2014, en een multiple van 2,0 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
  • De desinvesteringen in het derde kwartaal zijn voornamelijk afkomstig van de verkoop van dCinex, EBT, Funico, Prosensa, Trustteam en een nabetaling in het kader van de  Endosense-exit.