Business update – eerste 9 maanden van het boekjaar 2018/2019 Business update – eerste 9 maanden van het boekjaar 2018/2019 Business update – eerste 9 maanden van het boekjaar 2018/2019

Business update – eerste 9 maanden van het boekjaar 2018/2019

Corporate

Naast de publicatie van halfjaar- en jaarresultaten, geeft Gimv op kwartaalbasis een update van haar activiteiten en van de belangrijkste ontwikkelingen. Onderstaande cijfers (IFRS, geconsolideerd, niet-geauditeerd) hebben betrekking op de periode van 1 april 2018 tot 31 december 2018.

CEO Koen Dejonckheere:
“In het derde kwartaal bouwden we verder aan onze groei. Gimv investeerde ruim EUR 100 mio in een aantal veelbelovende nieuwe participaties en enkele portefuillebedrijven realiseerden belangrijke “buy-and-build” acquisities. Dit resulteerde in een verdere stijging van onze jonge en beloftevolle portefeuille. De IFRS-waardering van de portefeuille werd geremd door lagere marktmultiples ten gevolge van een zwakke beursevolutie eind 2018.”

 

Eigen vermogen : EUR 1 253,6 mio 
In de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar groeide het eigen vermogen van EUR 1 210,7 mio (gecorrigeerd voor het uitgekeerde dividend) naar EUR 1 253,6 mioop 31 december 2018 of, per aandeel, van EUR 47,6 naar EUR49,3.

Investeringen : EUR 181,4 mio in 9 maanden - Actieve investeringsperiode
In het  derde kwartaal realiseerde Gimv 4 investeringen in nieuwe portefeuillebedrijven, goed voor een totaal bedrag van ruim EUR 100 mio:

  • La Comtoise (Connected Consumer): Franse kaasproducent die smeltkazen en kaasspecialiteiten voor de voedingsindustrie ontwikkelt en produceert; 
  • Groupe Claire (Sustainable Cities): Franse groep die apparatuur voor de aansluiting, verbruiksmeting en het beheer van drinkwaterstelsels ontwerpt, ontwikkelt en produceert;
  • Medi-Markt (Health & Care): Duits bedrijf dat hulpmiddelen voor patiënten met incontinentie distribueert;
  • Camel-IDS (Health & Care): Belgisch biotechbedrijf dat innovatieve radiofarmaceutica tegen kanker ontwikkelt. Eén van de grootste financieringsrondes in de Europese biotech-sector in 2018.

Desinvesteringen : EUR 142,1 mio in 9 maanden
In het derde kwartaal realiseerde Gimv de succesvolle exit van Walkro, producent van kwalitatief hoogstaand substraat voor champignonkwekers over de hele wereld. De participatie van Walkro werd verkocht aan het Ierse Monaghan Mushrooms, enige aandeelhouder met activiteiten in de volledige range van verse champignons.

Portefeuille : Stijging van EUR 960 mio naar EUR 1 060 mio (+10%) in 9 maanden

Waardecreatie via buy-and-build
In lijn met onze strategie van duurzame waardecreatie door het bouwen van sterke bedrijven, realiseerden verschillende van onze portefeuillebedrijven in het voorbije kwartaal belangrijke add-on acquisities, al dan niet gefinancierd met een extra kapitaalinjectie door Gimv.

Zo kende La Croissanterie een strategische evolutie door samen te gaan met Groupe Rush (Maison Pradier en Roberta) en kon Wemas reeds zijn tweede acquisitie over 2018 realiseren via de overname van Landwehr Schilderfabrik.Summa rondde de overname van CadCam Technology af en tot slot was ook Snack Connection zeer actief op het vlak van buy-and-build.

Sterke groei van de portefeuille
Zowel de intensieve investeringsactiviteit, de doorgedreven waardecreatie via buy-and-build als de goede portefeuilleperformance resulteerden over de eerste 9 maanden van het boekjaar in een sterke groei van de portefeuille met 10% tot EUR 1 060 mio. Anderzijds had de zwakke beursevolutie eind 2018 een negatieve impact op de IFRS-waardering van de portefeuille via de lagere marktmultiples. De negatieve waarderingsimpact hiervan bedroeg ongeveer EUR 28 mio in het derde kwartaal.