Desinvesteringen met meerwaarde leiden tot halfjaarwinst van 21,0 miljoen EUR en een netto-actiefwaarde van 40,42 EUR per aandeel - Hoge investeringsactiviteit in alle platformen - Gimv schakelt versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra Desinvesteringen met meerwaarde leiden tot halfjaarwinst van 21,0 miljoen EUR en een netto-actiefwaarde van 40,42 EUR per aandeel - Hoge investeringsactiviteit in alle platformen - Gimv schakelt versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra Desinvesteringen met meerwaarde leiden tot halfjaarwinst van 21,0 miljoen EUR en een netto-actiefwaarde van 40,42 EUR per aandeel - Hoge investeringsactiviteit in alle platformen - Gimv schakelt versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra

Desinvesteringen met meerwaarde leiden tot halfjaarwinst van 21,0 miljoen EUR en een netto-actiefwaarde van 40,42 EUR per aandeel - Hoge investeringsactiviteit in alle platformen - Gimv schakelt versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra

Corporate

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2013-2014 hebben betrekking op de periode van 1 april 2013 tot 30 september 2013.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 21,0 miljoen EUR (of 0,85 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 15,2 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 0,7 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 30.09.2013)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 999,3 miljoen EUR (of 40,42 EUR per aandeel) - licht stijgend ten opzichte van 31 maart 2013, na verrekening dividend en effect kapitaalverhoging naar aanleiding keuzedividend

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten

Balans (per 30.09.2013)

 • Balanstotaal: 1 032,6 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 138,0 miljoen EUR
 • Financiële activa: 855,6 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 70,9 miljoen EUR. Bijkomende investeringen via de fondsen beheerd door Gimv: 13,7 miljoen EUR.
  Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 84,6 miljoen EUR.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 50,8 miljoen EUR.
  Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen via de fondsen onder beheer : 17,5 miljoen EUR.
  Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 68,3 miljoen EUR.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 42,9% boven hun boekwaarde per 31 maart 2013, en een multiple van 1,0 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Commentaar

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar: “In de eerste jaarhelft kon Gimv de vruchten plukken van zijn volgehouden langdurige investeringen in de biotech- en medtechsector. Dankzij een aantal mooie desinvesteringen maakt Gimv de nodige middelen vrij voor nieuwe investeringen in deze innovatieve domeinen, die een hoeksteen zijn van de investeringsstrategie van het Health & Care platform.” Hij vervolgt: “Naast de permanente zorg voor waardecreatie binnen de bestaande portefeuille, werd de afgelopen periode ook de eerste concrete resultaten zichtbaar van de vorig jaar gelanceerde platformstrategie. Niet alleen merken we een verhoogde en gefocuste activiteit, maar vertaalde deze activiteit zich in een aantal concrete dossiers in alle platformen. Hiermee engageerde Gimv zich om mee te bouwen aan het langetermijn groeitraject van een aantal beloftevolle nieuwe participaties. Terzelfdertijd stellen we vast dat een aantal van onze bedrijven nog steeds hinder ondervinden van een fragiele financieel-economische context. Dit vertaalde zich in hun resultaten en bijgevolg ook in de waardering van deze participaties.”

“De afgelopen twaalf maanden werden de fundamenten gelegd voor een succesvolle uitrol van de nieuwe strategie. We zijn verheugd te kunnen vaststellen dat de vernieuwde aanpak, gekenmerkt door een proactieve benadering van welgekozen groeibedrijven zijn vruchten afwerpt. Sectorkennis en inzicht hoe in deze sectoren waarde kan worden gecreëerd, leidt tot een vruchtbare dialoog met de betrokken ondernemers en bedrijven,” aldus voorzitter Urbain Vandeurzen. “Binnen ons Sustainable Cities-platform hebben we beslist om met onze infrastructuurfranchise een versnelling hoger te schakelen. Complementair aan haar activiteit als fondsbeheerder zal de joint-venture DG Infra ook zelf infrastructuurprojecten ontwikkelen met het oog op een latere valorisatie. Bovenop een verhoogde allocatie van de sponsors, zal ook worden gekeken hoe additionele middelen van externe investeerders kunnen worden ingezet. Dit moet DG Infra de mogelijkheid geven om de komende jaren te investeren in lokale infrastructuurprojecten in België en de omringende landen. In combinatie met de door onze financiële partners aangereikte spaartegoeden moet dit toelaten om omvangrijke projecten te verwezenlijken, wat een belangrijk multiplicator-effect betekent,” besluit hij.