Exclusieve koop- en verkoopovereenkomst betreffende de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi Exclusieve koop- en verkoopovereenkomst betreffende de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi Exclusieve koop- en verkoopovereenkomst betreffende de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi

Exclusieve koop- en verkoopovereenkomst betreffende de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese groep Yinyi

Portefeuille

Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds kondigen aan dat de aandeelhouders van Punch Powertrain een exclusieve koop- en verkoopovereenkomst hebben afgesloten met de Chinese groep Yinyi om 100% van de aandelen van het Belgische Punch Powertrain te verwerven. De waardering overeengekomen in het kader van deze transactie geeft aan dat de beoogde verkoop voor Gimv een positieve impact van ongeveer 7% zou kunnen hebben op het gepubliceerde eigen vermogen per 31 december 2015. De transactie is nog onderworpen aan een aantal financiële en regulatoire voorwaarden.

Als pionier van de continu variabele transmissie-technologie (CVT) in de jaren zeventig heeft Punch Powertrain de afgelopen jaren een belangrijke positie verworven in de snelgroeiende Chinese en Aziatische automarkten, waarop het zijn producten, gedurende veertig jaar CVT-ontwikkeling, heeft afgestemd. Punch Powertrain heeft ook veel geïnvesteerd in hypermoderne hybride en elektrische aandrijvingstechnologie. De positie van de onderneming wordt versterkt door de toenemende focus op brandstofefficiëntie en emissiereductie in de wereldwijde automarkten, vooral in het groeiende stedelijke verkeer.

In maart 2010 verwierven Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds bij een kapitaalverhoging een aandeel van 46% in Punch Powertrain. In december 2013 verkochten Gimv en het Gimv-XL fonds, samen met de andere aandeelhouders (met name LRM, Capricorn en management), 30% van hun belang in Punch Powertrain aan het Chinese New Horizon Capital. Na deze gedeeltelijke verkoop nam het gezamenlijke belang voor Gimv en het Gimv-XL fonds af tot 32%.

Sinds de investering van Gimv in Punch Powertrain in 2010 is de omzet quasi vervijfvoudigd tot 326 miljoen EUR. Terzelfdertijd groeide het aantal werknemers aan van 210 tot meer dan 1200 FTEs. Het klantenbestand werd enorm uitgebreid en het productenaanbod verruimd. Vandaag wijst het grootste orderboek ooit op het enorm aantal voertuigen dat in de komende jaren zal worden geproduceerd met de transmissies van Punch Powertrain, wat zal zorgen voor de verder groei. Bovendien wil Punch Powertrain verder blijven inzetten op innovatie en is het momenteel reeds zijn productiecapaciteit aan het uitbreiden in China en Europa.

Cor van Otterloo, CEO van Punch Powertrain, over deze transactie: "Onze aandeelhouders gaven ons niet alleen financiële stabiliteit. In de voorbije jaren hebben ze ons ook actief gesteund om Punch Powertrain uit te bouwen tot waar we vandaag staan. Vooral de hands-on en pragmatische ondersteuning van Gimv waarderen we erg."  Hij gaat verder: "Samen met Gimv en de andere aandeelhouders hebben we al twee van de drie strategische doelstellingen bereikt, namelijk klanten- en productdiversificatie. Onze derde doelstelling voor de komende vijf jaar is een ruimere geografische diversificatie zowel binnen als buiten Azië. Met Yinyi vonden we de juiste partner om die ambitie waar te maken. Om onze plannen te realiseren, zal ons Belgische R&D- team in de komende vijf jaar uitbreiden van ongeveer 300 tot ruim 700 ingenieurs. Ons Operations-team zal een zelfde groei kennen. Zo kan de onderneming nieuwe spitstechnologische producten blijven ontwikkelen. Bovendien wordt onze productiecapaciteit uitgebreid van 300.000 tot maar liefst een miljoen stuks per jaar, zowel in België als China."

"De financiering was maar één aspect waarmee Gimv heeft bijgedragen aan het succes van de onderneming. Wij hebben het management van Punch Powertrain bijgestaan bij diverse strategische initiatieven. Bijvoorbeeld: het technologiecontract met DTI en de daaropvolgende acquisitie van het bedrijf, het opzetten van diverse financieringsstructuren, het uitwerken van strategische samenwerkingsmodellen met klanten, het ontwikkelen van het businessplan en aanbrengen van het Chinese fonds New Horizon Capital. Die interacties vonden plaats wanneer we dachten dat onze kijk en ervaring een verschil konden maken", vertelt Bart Cauberghe, Partner in het Smart Industries-platform van Gimv.

Bart voegt toe: "Ik wil graag Cor en zijn team bedanken voor de cruciale rol die ze hebben gespeeld in de evolutie van de onderneming. Zij hebben met hun enthousiasme, niet-aflatende motivatie en engagement de fantastische groei die het bedrijf kende sinds onze instap in goede banen geleid. Op basis van de gesprekken die we voerden met zowel westerse als Aziatische geïnteresseerde partijen hebben we er alle vertrouwen in dat de Yinyi groep als nieuwe partner de onderneming de mogelijkheid zal bieden om de grootste onafhankelijke speler in continu variabele transmissies en elektrische aandrijvingen te worden."

Voorzitter en oprichter van de Yinyi Group, de heer Xiong, vertelt: "De grote technologische expertise en het succesvolle groeitraject van Punch Powertrain in combinatie met de Aziatische focus maken dat Punch Powertrain perfect aansluit bij de strategie van Yinyi om zijn activiteiten te diversifiëren. Bovendien maakt het van Yinyi op slag een tier-1 leverancier en de eerste Chinese speler op het vlak van versnellingsbakken."

De aandeelhouders van Punch Powertrain ondertekenden een exclusieve koop- een verkoopovereenkomst voor de acquisitie van de onderneming door de Chinese Yinyi Group. Yinyi werd opgericht in 1994 en is een privéconglomeraat dat actief is in diverse sectoren. Yinyi behoort tot de 500 belangrijkste bedrijven van China en is een toonaangevende vastgoedontwikkelaar. De groep is ook actief in vastgoedbeheer, mijnbouw, de automobielindustrie, halfgeleiders en de handel in metalen en grondstoffen. In 2014 realiseerde de groep een omzet van 7,6 miljard EUR.

De waardering overeengekomen in het kader van deze transactie geeft aan dat de beoogde verkoop een positieve impact van ongeveer 7% zou kunnen hebben op het laatst gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 31 december 2015. De transactie is op dit ogenblik nog onderworpen aan een aantal financiële en regulatoire voorwaarden. Verdere aankondigingen zullen samen met Punch Powertrain en de overige aandeelhouders worden gemaakt indien en wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Wij nodigen u uit meer te lezen over het fantastische avontuur van Punch Powertrain in de nieuwste editie van Gimv Insights.