Gimv boekt 15,0 miljoen EUR jaarwinst, wat leidt tot netto-actiefwaarde van 40,12 EUR per aandeel - Belangrijke investeringsactiviteit (194,6 miljoen EUR) in alle platformen - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR, opnieuw keuzedividend Gimv boekt 15,0 miljoen EUR jaarwinst, wat leidt tot netto-actiefwaarde van 40,12 EUR per aandeel - Belangrijke investeringsactiviteit (194,6 miljoen EUR) in alle platformen - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR, opnieuw keuzedividend Gimv boekt 15,0 miljoen EUR jaarwinst, wat leidt tot netto-actiefwaarde van 40,12 EUR per aandeel - Belangrijke investeringsactiviteit (194,6 miljoen EUR) in alle platformen - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR, opnieuw keuzedividend

Gimv boekt 15,0 miljoen EUR jaarwinst, wat leidt tot netto-actiefwaarde van 40,12 EUR per aandeel - Belangrijke investeringsactiviteit (194,6 miljoen EUR) in alle platformen - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR, opnieuw keuzedividend

Corporate

De resultaten over het boekjaar 2013-2014 hebben betrekking op de periode van 1 april 2013 tot 31 maart 2014.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 15,0 miljoen EUR (of 0,61 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 7,9 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 3,3 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 31.03.2014)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 992,0 miljoen EUR (of 40,12 EUR per aandeel)

Dividend 

 • Dividend over het boekjaar 2013-2014: 60,6 miljoen EUR, of 2,45 EUR bruto (1,84 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de AV van 25 juni 2014). Ter versterking van de verdere groei van Gimv en zijn investeringsactiviteiten zal ook dit jaar een keuzedividend worden aangeboden.

Balans (per 31.03.2014)

 • Balanstotaal: 1 026,7 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 56,6 miljoen EUR
 • Financiële activa: 931,0 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 194,6 miljoen EUR (49,2 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende investeringen via co-investeringsfondsen: 70,2 miljoen EUR (27,5 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 264,8 miljoen EUR (76,7 miljoen EUR in het vierde kwartaal).

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 95,8 miljoen EUR (17,6 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen via co-investeringsfondsen: 35,3 miljoen EUR (2,9 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 131,1 miljoen EUR (20,5 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 10,5% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2013, en een multiple van 0,94 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Commentaar

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije boekjaar: “Stilaan zijn er toch aanwijzingen dat de Europese economie sinds de tweede helft van 2013 uit de recessie komt. De snelheid waarmee dit gebeurt, wordt echter voor een stuk afgeremd door maatregelen die heel wat Europese landen moeten nemen om hun begroting terug in evenwicht te brengen, wat weegt op de groei en het rendement van de ondernemingen. Aan de andere kant merken we dat de balansen van de ondernemingen stilaan vaak gezond zijn en heel wat bedrijven volop de kaart van de internationale groeimarkten trekken. Bovendien keerde het vertrouwen in de aandelenmarkten terug, wat zich ook uit in het opnieuw op gang komen van de beursintroducties.” Hij vervolgt: “Het afgelopen boekjaar werd gekenmerkt door een historisch hoge investeringsactiviteit, waarbij Gimv maar liefst twaalf nieuwe langetermijnpartnerships aanging met beloftevolle bedrijven en selectief investeerde in de verdere uitbouw van de diverse platformen. In het dossier Electrawinds hebben we de pagina omgeslagen en zijn we meegestapt in een scenario dat continuïteit biedt voor zowel het betrokken bedrijf als de werknemers. Dit dossier doet evenwel geen afbreuk aan het engagement van Gimv richting de sector van de hernieuwbare energie.”

Voorzitter Urbain Vandeurzen vult aan: “In september 2012 lanceerde Gimv zijn op waardecreatie gefocuste platformstrategie, waarbij we de ambitie uitspraken om de referentie te worden in een aantal zorgvuldig geselecteerde investeringsplatformen. Twee jaar later vinden ondernemers met een focus op innovatie, internationalisering en schaalvergroting volop de weg naar Gimv. Dit vertaalde zich in een verdubbeling van het aantal nieuwe investeringen, waarbij selectief werd ingespeeld op een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen en langetermijntrends. Ook het vorig jaar door Gimv en een aantal stakeholders gelanceerde Gimv Health & Care fonds speelt in op deze uitdagingen. Zo kon het fonds de afgelopen maanden een beloftevol partnership aangaan met twee innovatieve bedrijven en dienstverleners in de health & care sector.” Hij vervolgt: “Ter financiering van de verdere uitbouw van de portefeuille en de groei van Gimv, bieden we onze aandeelhouders ook dit jaar een stabiel dividend aan met de mogelijkheid om te opteren voor een keuzedividend.”