Gimv boekt 32,7 miljoen EUR jaarwinst dankzij een sterk gerealiseerd resultaat op portefeuille - Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 42,22 EUR per aandeel - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR Gimv boekt 32,7 miljoen EUR jaarwinst dankzij een sterk gerealiseerd resultaat op portefeuille - Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 42,22 EUR per aandeel - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR Gimv boekt 32,7 miljoen EUR jaarwinst dankzij een sterk gerealiseerd resultaat op portefeuille - Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 42,22 EUR per aandeel - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR

Gimv boekt 32,7 miljoen EUR jaarwinst dankzij een sterk gerealiseerd resultaat op portefeuille - Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 42,22 EUR per aandeel - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR

Corporate

De resultaten over het boekjaar 2012-2013 hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 31 maart 2013.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 32,7 miljoen EUR (of 1,37 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 64,9 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -35,2 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 31.03.2013)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 011,8 miljoen EUR (of 42,22 EUR per aandeel)

Dividend

 • Dividend over het boekjaar 2012-2013: 58,7 miljoen EUR, of 2,45 EUR bruto (1,84 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de AV van 26 juni 2013). Ter versterking van de verdere groei van Gimv en zijn investeringsactiviteiten zal ook dit jaar een keuzedividend worden aangeboden.

Balans (per 31.03.2013)

 • Balanstotaal: 1 072,5 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 195,3 miljoen EUR
 • Financiële activa: 814,4 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 110,8 miljoen EUR (25,5 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende investeringen via de fondsen beheerd door Gimv: 40,1 miljoen EUR (6,6 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 150,9 miljoen EUR (32,1 miljoen EUR in het vierde kwartaal).

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 180,7 miljoen EUR (22,1 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen via de fondsen onder beheer : 74,1 miljoen EUR (31,3 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via coinvesteringsfondsen): 254,8 miljoen EUR (53,4 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 58,9% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31maart 2012, en een multiple van 1,3 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Commentaar
Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije boekjaar: “Aanhoudende onzekerheden over de groei van de wereldeconomie, blijvende twijfel in de eurozone en wereldwijde budgettaire saneringen die wegen op zowel het consumenten- als producentenvertrouwen, hadden een negatieve impact op de resultaten van onze bedrijven en bijgevolg op de waardering van onze participaties. Bovendien was de koersevolutie van een aantal beursgenoteerde participaties ondermaats. Ondanks deze aanhoudend moeilijke marktomstandigheden slaagde Gimv er in om een aantal exits met een mooie meerwaarde te realiseren. Zo kon Gimv in de tweede jaarhelft een behoorlijk resultaat neerzetten, wat tot jaarwinst heeft geleid.” Hij vervolgt: “Vanuit de vernieuwde strategie legt Gimv volop de focus op het strategisch langetermijn groeitraject van onze bedrijven. Zo werden er opnieuw enkele beloftevolle groeiers aan onze portefeuille toegevoegd. Ter financiering van de verdere groei van Gimv en de uitbouw van de portefeuille, bieden we onze aandeelhouders ook dit jaar een stabiel dividend aan met de mogelijkheid om te opteren voor een keuzedividend.”
“In een snel evoluerende wereld met uitdagingen, maar ook met opportuniteiten, was het voorbije boekjaar een intensief jaar. De raad van bestuur heeft enthousiast samengewerkt met het management en de verschillende teams om te komen tot de hernieuwde strategie waar een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen centraal staan: hoe gaan bedrijven
om met megatrends zoals globalisering, digitalisering, demografische evoluties en wijzigende consumentenbehoeftes. Meer dan ooit wil Gimv -in partnership met zijn bedrijven- hierop inspelen, nieuwe en ambitieuze groeiverhalen ontdekken, en zo bouwen aan de marktleiders van morgen. Deze ambitie vertaalt zich in onze nieuwe baseline: “Building leading companies”,” aldus voorzitter Urbain Vandeurzen. “De recente lancering van het Health & Care fonds sluit naadloos aan bij deze nieuwe strategie. Het fonds geeft ons de kritische massa en slagkracht om te investeren in de groei en schaalvergroting van innovatieve bedrijven en dienstverleners in een sector die enorme uitdagingen en opportuniteiten kent,”
vervolgt hij.