Gimv investeert 24,1 miljoen EUR en desinvesteert 7,9 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2011-2012 Gimv investeert 24,1 miljoen EUR en desinvesteert 7,9 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2011-2012 Gimv investeert 24,1 miljoen EUR en desinvesteert 7,9 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2011-2012

Gimv investeert 24,1 miljoen EUR en desinvesteert 7,9 miljoen EUR in eerste maanden van boekjaar 2011-2012

Corporate

Vandaag vindt de gewone en de buitengewone algemene vergadering van Gimv plaats. De raad van bestuur zal aan de aandeelhouders een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR) voorstellen. Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 7 juli 2011. Na afloop van de gewone en de buitengewone algemene vergadering zal Gimv in een persbericht verslag uitbrengen over de genomen beslissingen.

Daarnaast geeft Gimv een stand van zaken van de gerealiseerde investeringen en desinvesteringen in de eerste maanden van het boekjaar. Gimv bericht ook over de ontwikkelingen binnen de co-investeringsfondsen.

In de eerste maanden (1 april 2011 – 27 juni 2011) van het boekjaar 2011-2012 realiseerde Gimv voor 24,1 miljoen EUR aan investeringen en voor 7,9 miljoen EUR aan desinvesteringen.

In deze eerste maanden investeert Gimv 24,1 miljoen EUR (op balans van Gimv). Van dit totaal investeerde Gimv 13,5 miljoen EUR (56%) binnen Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 10 miljoen EUR (42%) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en de resterende 0,6 miljoen EUR (2%) in de co-investeringsfondsen (Gimv-XL, DG Infra+, DG Infra Yield en Gimv-Agri+). De belangrijkste investering van de afgelopen maanden waren de nieuwe investering in Multiplicom en de vervolginvesteringen in Alfacam, Ambit, GreenPeak, Ubidyne en Human Inference. Naast deze investeringen op balans waren de bijkomende investeringen binnen de beheerde co-investeringsfondsen goed voor 7,8 miljoen EUR.

De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 7,9 miljoen EUR. Hiervan is 6,1 miljoen EUR (77%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 1,8 miljoen EUR (23%) binnen Venture Capital. De voornaamste desinvestering van de afgelopen maanden betreft ADA Cosmetics. Naast deze desinvesteringen op balans waren de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen goed voor 26,0 miljoen EUR.

Na de dividenduitkering van 7 juli 2011 (maar voor de Scana Noliko en PinguinLutosa transacties) zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van ongeveer 150 miljoen EUR.