Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel

Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een aandelenaankoopplan voor het personeel

Corporate

De Raad van Bestuur van Gimv heeft beslist om, in toepassing van Art. 7:215, §1, al. 3 van het Wetboek van Vennootschappen, een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor 40,000 aandelen in het kader van een aandelenaankoopplan voor bepaalde personeelsleden van Gimv. Gimv zal de inkoop starten op 1 februari 2021, het inkoopprogramma loopt tot het beoogde volume is aangekocht, met 15 maart 2021 als uiterste einddatum.

Het inkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. Gimv zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op Euronext Brussel. De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot ze zijn overgedragen aan het personeel.

Gimv zal de markt - in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving - informeren over de vooruitgang van het programma.