Gimv lanceert het Health & Care Fonds om te investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Gimv lanceert het Health & Care Fonds om te investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Gimv lanceert het Health & Care Fonds om te investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst

Gimv lanceert het Health & Care Fonds om te investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst

Portefeuille

Gimv kondigt vandaag aan dat het de laatste hand legt aan de oprichting van een nieuw fonds binnen zijn Health & Care platform. Het fonds zal zich focussen op groeibedrijven in de Health & Care Services en Medtech sector en wil zo investeren in de uitbouw van innovatieve zorgconcepten en de internationalisatie van succesvolle businessmodellen. Hiermee wordt ingespeeld op een aantal grote trends die eveneens een enorme uitdaging vormen voor onze maatschappij. Omwille van de relevantie van dit fonds voor de lokale gezondheids- en zorgsector kan het rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid.

Gimv investeert als sponsor en kerninvesteerder in eerste instantie 50 miljoen EUR in dit fonds. De Vlaamse Overheid engageert zich via VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv, eveneens voor 50 miljoen EUR. Bovenop deze initiële 100 miljoen EUR, zoekt het fonds bijkomende middelen aan te trekken bij diverse institutionele investeerders. Een formele eerste closing is gepland in het komende jaar.

Het fonds wil de komende 6 jaar investeren in 10 tot 15 innovatieve bedrijven in de Health & Care Services en Medtech sector in Gimv’s thuismarken, namelijk de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Het bedrag per investering kan hierbij oplopen tot 25 miljoen EUR, zowel in de vorm van eigen als quasi-eigen vermogen. Met een looptijd van 12 jaar profileert het fonds zich als een langetermijnpartner voor de projecten waarin het zal investeren. Het Health & Care team van Gimv zal instaan voor het beheer van dit fonds.

Urbain Vandeurzen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gimv: “De uitdagingen binnen de Health & Care sector zijn enorm groot. De vergrijzing van de bevolking, een stijgend aantal chronische ziektes en beter geïnformeerde patiënten doet de vraag naar gezondheidszorg stijgen en de kosten verder toenemen. Dit noopt de health & care sector tot creatieve en innovatieve oplossingen. Met het nieuwe fonds willen we innovatieve bedrijven en dienstverleners in de sector dan ook stimuleren om hierop in te spelen.”

Koen Dejonckheere, CEO Gimv, over dit nieuwe initiatief: “Health & Care is één van de sectoren die centraal staat binnen Gimv’s platformstrategie. De lancering van dit fonds sluit dan ook naadloos aan bij onze strategie en is een perfecte aanvulling op de bestaande middelen van Gimv. Het geeft ons de kritische massa en slagkracht om te investeren in de groei en internationalisatie van vernieuwende zorgconcepten, met de ambitie om deze projecten naar een volgend niveau te tillen. De investeringsprojecten binnen dit fonds zullen worden beheerd door het internationale investeringsteam van het Health & Care platform, aangestuurd door Bart Diels.”

Hij vervolgt: “Het fonds sluit ook nauw aan bij het Vlaams beleid op dit vlak en de doelstellingen van Flanders’ Care. We zijn dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse overheid 50 miljoen EUR investeert in dit vernieuwende initiatief, wat een win-win is voor alle stakeholders in de gezondheids- en zorgsector, vervolgt hij.” Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering: “In budgettair uitdagende tijden is het zaak niet te investeren in innovatie om innovatie maar wel in innovatie als probleemoplosser voor de grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering blijft bijkomende middelen vrijmaken voor investeringen in innovatie, onder andere voor innovatie in de zorg om zo gerichtere antwoorden te bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Flanders’ Care en bij onze proeftuin ‘Zorginnovatieruimte Vlaanderen’. Om de veelbelovende projecten succesvol in de markt te zetten moet men echter ook beroep kunnen doen op risicokapitaal. Met dit initiatief van Gimv willen we dat Vlaanderen meer grote spelers in de markt kan zetten, maar ook initiatieven die in de ons omringende landen ontstaan, kan capteren en kan investeren om ze ook vervolgens in Vlaanderen ingang te laten vinden. Daarenboven speelt Gimv ook in op bepaalde initiatieven van de Europese Commissie, waar er via een ‘Knowledge Innovation Community’ ingezet wordt op ‘Active and Healthy Ageing’.“

Gimv is met het beheer van het Health & Care fonds niet aan zijn proefstuk toe. Het Biotech Fonds Vlaanderen, het durfkapitaalfonds voor biotechbedrijven van de Vlaamse overheid, wordt beheerd door Gimv. Daarnaast staat Gimv mee in voor het beheer van twee infrastructuurfondsen (DG Infra+ en DG Infra Yield). Begin 2009 startte Gimv het Gimv-XL fonds voor investeringen in grotere Vlaamse groeibedrijven en later dat jaar werd ook het Gimv-Agri+ Investment Fund gelanceerd, een samenwerking met de Boerenbond. Tot slot werd in 2011 het Gimv Arkiv Tech Fund II opgericht, in het kader van de tweede Arkimedes regeling.

Dit persbericht is louter informatief. Dit bericht mag niet worden beschouwd als een expliciet of impliciet aanbod of uitnodiging om te investeren in het Gimv Health & Care fonds of enige andere effecten in Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan of eender welk ander rechtsgebied.