Gimv - Modaliteiten van het keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 45,50 EUR zijnde 26 dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 - Keuzeperiode van 1 tot en met 22 juli 2020 Gimv - Modaliteiten van het keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 45,50 EUR zijnde 26 dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 - Keuzeperiode van 1 tot en met 22 juli 2020 Gimv - Modaliteiten van het keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 45,50 EUR zijnde 26 dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 - Keuzeperiode van 1 tot en met 22 juli 2020

Gimv - Modaliteiten van het keuzedividend - Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 45,50 EUR zijnde 26 dividendrechten over het boekjaar 2019/2020 - Keuzeperiode van 1 tot en met 22 juli 2020

Corporate

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2019/2020 van 2,50 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 26 ingebrachte dividendrechten (de “Dividendrechten”) kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 45,50 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om 100% van de Dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 26,9% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 29 juni 2020 beschikken over 26 Dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende Dividendrechten is niet mogelijk. Het Dividendrecht (ISIN BE6322827765) wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

Vanaf 1 juli 2020 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

 • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,75 EUR per Dividendrecht.
 • Inbrengverhouding: 26 Dividendrechten per nieuw aandeel.
 • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 45,50 EUR, of een korting van 9.9% versus de slotkoers van 23 juni 2020 na aftrek van het brutodividend
 • Inbrengperiode: van 1 tot en met 22 juli 2020, 15 uur.
 • Levering van de nieuwe aandelen (dividendrecht over het boekjaar 2020/2021 aangehecht): 28 juli 2020.
 • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2020/2021 dat aanving op 1 april 2020.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen (in effectenrekening) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze. Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Gimv. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 28 juli 2020 automatisch in geld ontvangen.

Aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing wensen, dienen deze aanvraag te melden via hun financiële instelling die deze uiterlijk op 5 augustus 2020 aan KBC Bank dient over te maken.

De informatienota is beschikbaar op de website www.gimv.be onder de rubriek “http://www.gimv.com/nl/investeerders/financiele-informatie”. De informatienota wordt tevens beschikbaar gesteld op de websites van KBC Securities (www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview), KBC Bank (www.kbc.be/gimv) en Bolero (www.bolero.be/nl/gimv).

Centralisator: KBC Securities, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Kalender voor de aandeelhouder

 • Ex-date dividend boekjaar 2019/2020 - 29 juni 2020
 • Record-date dividend boekjaar 2019/2020 - 30 juni 2020
 • Start keuzeperiode dividend 2019/2020 - 1 juli 2020
 • Einde keuzeperiode dividend 2019/2020 - 22 juli 2020 – 15u
 • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2019/2020 - 28 juli 2020
 • Halfjaarresultaten boekjaar 2020/2021 (periode 01/04/2020-30/09/2020) - 19 november 2020 

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.