Gimv, Qbic en SOFI financieren groei van UGent software start-up CoScale Gimv, Qbic en SOFI financieren groei van UGent software start-up CoScale Gimv, Qbic en SOFI financieren groei van UGent software start-up CoScale

Gimv, Qbic en SOFI financieren groei van UGent software start-up CoScale

Portefeuille

Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic Arkiv Fund en SOFI investeren elk 0,5 miljoen EUR in de UGent start-up CoScale, een bedrijf dat software-oplossingen aanbiedt voor het analyseren van IT-activiteiten. CoScale zal deze financiering gebruiken om de commercialisatie van zijn software op te starten en verder te investeren in O&O en nieuwe productfunctionaliteiten.

CoScale (www.coscale.com) werd opgericht in 2013 als een spin-off van de Universiteit Gent en heeft een geoctrooieerde software ontwikkeld op het gebied van IT Operations Analytics. Deze technologie geeft bedrijven inzicht in de performantie van hun webapplicaties door het automatisch identificeren en isoleren van storingen, inefficiënties en defecten. Dit is een kritisch domein voor grote websites en web-applicaties van bedrijven actief in onder andere e-commerce, online-banking, online klantenservice, enz. CoScale’s software verzamelt en correleert data van zowel web-applicaties als van de achterliggende infrastructuur. Het kan op die manier snel en efficiënt de oorzaak van problemen of inefficiënties identificeren. Zo kan een bedrijf zijn infrastructuur optimaliseren, wat zowel kostenbesparingen als kortere antwoordtijden mogelijk maakt, waardoor de tevredenheid van zijn websitegebruikers stijgt en het rendement van zijn online applicaties gemaximaliseerd wordt. Deze geïntegreerde aanpak is één van de belangrijkste factoren die CoScale onderscheidt van andere spelers in de markt. Andere troeven zijn een gemakkelijke installatie, vendor-onafhankelijkheid, de mogelijkheid om de software in te pluggen op reeds bestaande monitoring tools en een zeer intuïtieve grafische interface.

Immoweb en Telenet maken momenteel al gebruik van de technologie. Met deze financieringsronde wil CoScale zich focussen op de verdere commercialisatie van het product, terwijl het wil blijven investeren in O&O.

Stijn Hanssens, CEO van CoScale: “Amazon heeft ooit becijferd dat het versnellen van webpagina’s met amper één tiende van een seconde, hen 1% extra omzet opbrengt omdat minder surfers de webwinkel verlaten. Onze software helpt web-bedrijven hiermee, door technische maar even goed investerings- of organisatorische problemen en opportuniteiten naar de oppervlakte te brengen. Deze blijven nu maar al te vaak bedolven onder de grote hoeveelheid data. De return van de hierop gebaseerde beslissingen, is dan ook onmiddellijk voelbaar.”

Hij vervolgt: “De wereld van webapplicaties wordt steeds complexer, het is dan ook steeds meer de kunst om de beschikbare data om te zetten in bruikbare kennis. Net daarom heeft het onderzoeksbureau Gartner IT Operations Analytics uitgeroepen tot dé logische opstap van monitoring. In dit analyserend vermogen ligt de ‘secret sauce’ van ons product, door op bruikbare manier soms heel complexe analyses en gebeurtenissen te visualiseren. Nu we naast het ijzersterke team, ook de financiering afgedekt hebben met onze investeerders, kunnen we volop werken aan onze groei.”

Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding: “We zijn verheugd met deze eerste investering vanuit het SOFI II-fonds in een beloftevolle technologie spin-off van de UGent. SOFI II werd specifiek gecreëerd om spin-offs vanuit de universitaire associaties te helpen de beruchte ‘equity gap’ te overbruggen in navolging van SOFI I, dat gericht is op spin-offs van de strategische onderzoekscentra. De financiering van innovatieve startende technologiebedrijven in Vlaanderen zal hiermee een stuk eenvoudiger worden. “

Guy Huylebroeck, Investeringspartner bij Qbic Venture Partners: “Wij geloven sterk in de groeiende IT Operations Analytics markt en in het potentieel van CoScale om in deze markt een toonaangevende rol te spelen. Wij hebben bij Qbic de nodige expertise en ervaring in huis om, samen met onze mede-investeerders, CoScale de hands-on ondersteuning te bieden die hen helpt om uit te groeien tot een wereldspeler.”

Muriel Uytterhaegen, Principal bij Gimv: “In de huidige economie treedt IT steeds meer op de voorgrond als een bron van waardecreatie binnen bedrijven, meer dan louter als een ondersteunende activiteit. CoScale’s unieke software speelt hierop in en is op weg om zich te positioneren als een uitstekende managementtool binnen IT Operations Analytics. We kijken ernaar uit om samen met het managementteam deze beloftevolle start-up te begeleiden naar een volgende fase. Eerder dit jaar investeerden Gimv en het Gimv Arkiv Tech Fund II ook al in Itineris en Luciad. We onderstrepen hiermee duidelijk onze ambitie om, vanuit onze internationale platformstrategie, mee de motor te blijven van innovatie en de verdere uitbouw van de Vlaamse technologiesector.”

Sidharta Gautama, Business Development i-KNOW UGent: “De twee jonge onderzoekers die aan de basis liggen van CoScale’s gepatenteerde technologie hebben een indrukwekkend parcours afgelegd. Als onderdeel van het prestigieuze Europese onderzoeksprogramma van Prof. Lieven Eeckhout hebben ze hun idee geïncubeerd en laten uitgroeien tot een marktwaardig, gepatenteerd product. Sterk onderzoek kan onder de juiste condities leiden tot sterke technologie en met het huidig managementteam gebracht worden tot een sterk bedrijf. We zijn blij dat zowel Gimv, PMV als Qbic de waarde zien in deze spin-off en dat zij samen met het team de volgende stap nemen in academische innovatie.”