Gimv-XL wordt 49%-aandeelhouder van Delcredere NV - Een nieuwe partner voor de kortetermijn-exportkredietverzekeraar Gimv-XL wordt 49%-aandeelhouder van Delcredere NV - Een nieuwe partner voor de kortetermijn-exportkredietverzekeraar Gimv-XL wordt 49%-aandeelhouder van Delcredere NV - Een nieuwe partner voor de kortetermijn-exportkredietverzekeraar

Gimv-XL wordt 49%-aandeelhouder van Delcredere NV - Een nieuwe partner voor de kortetermijn-exportkredietverzekeraar

Portefeuille

De Nationale Delcrederedienst (“ONDD”), de Belgische openbare kredietverzekeraar, en de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv melden dat zij een akkoord hebben bereikt waarbij het Gimv-XL fonds toetreedt tot het kapitaal van ONDD-dochteronderneming Delcredere NV (“Delcredere”). Het akkoord is het resultaat van een competitief biedingsproces. Na closing van deze transactie zal het Gimv-XL fonds een minderheidsbelang van 49% in Delcredere aanhouden. Gimv investeert via het Gimv-XL fonds 36 miljoen euro in Delcredere door overname van aandelen in handen van ONDD. De bijhorende kapitaalherschikking zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie in het kader van het lopende onderzoek.

Delcredere is een naamloze vennootschap van privaatrecht die in 2004 werd opgericht als 100% dochter van ONDD. De dochteronderneming legt zich toe kortetermijn-exportkredietverzekering terwijl de openbare moeder zich richt op middellange- en langetermijn-exportkredietverzekering. Delcredere NV staat onder toezicht van de Nationale Bank van België.

Delcredere biedt als kredietverzekeraar oplossingen aan Europese bedrijven voor politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties op korte termijn. De maatschappij is in haar sector erkend voor haar expertise wat betreft het verzekeren van risico’s in groeilanden, de zogenaamde emerging markets. Het hoofdkwartier van Delcredere bevindt zich in Brussel. Delcredere heeft verder kantoren in Parijs, London en Wiesbaden. Via dochteronderneming Kupeg heeft de groep ook een vestiging in Praag.

De omzet van Delcredere kende de voorbije jaren een groei van gemiddeld 18% per jaar, zijnde een stijging van 35,8 miljoen EUR in 2005 naar 95,1 miljoen EUR in 2011. Delcredere dekte in 2011 voor 18 miljard EUR aan exporttransacties. Het is de ambitie om die groei verder te zetten, bouwend op Delcredere’s positie van specialist in risico’s van groeilanden. Deze groei biedt zeker een voordeel voor de klanten die op zoek zijn naar wereldwijde kredietdekking. Met ONDD en Gimv-XL beschikt Delcredere over sterke partners-aandeelhouders die haar beoogde groei ten volle zullen ondersteunen. Delcredere stelt vandaag 126 mensen tewerk.

Dirk Terweduwe, CEO van ONDD, over de transactie: “Met de intrede van Gimv-XL doen we een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van Delcredere. Delcredere is wereldwijd de uitdager in een kredietverzekeringsmarkt die gedomineerd wordt door drie grote spelers. Deze samenwerking laat ons toe onze commerciële politiek ten voordele van onze klanten verder te zetten en onze globale marktpositie versneld uit te bouwen.”

Peter Maenhout, Managing Partner bij Gimv verantwoordelijk voor Gimv-XL, licht toe: “Met deze investering speelt het Gimv-XL fonds een belangrijke rol in de verdere privatisering van deze solide Belgische onderneming. Delcredere geniet internationaal een bijzonder sterke reputatie voor haar kennis van kredietrisico’s in emerging markets. Deze ervaring is opgebouwd vanuit ONDD sinds de jaren twintig. De onderneming is bovendien zeer servicegericht en staat dicht bij haar klanten. In het licht van de verwachte verdere toename van de globalisering van de handel wil het management gaan voor verdere ambitieuze groei. Gimv stelt haar middelen en kennis graag ter beschikking van dit project.”

Dit is de zesde investering van het Gimv-XL fonds, na eerdere participaties in Electrawinds, Vandemoortele, Punch Powertrain, PinguinLutosa en XL Video.

De afronding van de transactie wordt verwacht in de loop van de komende maanden, na het bekomen van de nodige goedkeuringen. Er worden geen bijkomende financiële details over deze transactie bekend gemaakt.