Groei in portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits resulteren in een prima portefeuillerendement en sterk netto-halfjaarresultaat van 62.6 miljoen EUR Groei in portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits resulteren in een prima portefeuillerendement en sterk netto-halfjaarresultaat van 62.6 miljoen EUR Groei in portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits resulteren in een prima portefeuillerendement en sterk netto-halfjaarresultaat van 62.6 miljoen EUR

Groei in portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits resulteren in een prima portefeuillerendement en sterk netto-halfjaarresultaat van 62.6 miljoen EUR

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar:
“Dankzij de sterke groei in onze portefeuillebedrijven en gerealiseerde meerwaarden op aantrekkelijke exits bevestigt het rendement over de eerste 6 maanden van het boekjaar het bovengemiddeld rendement dat we ook de voorbije 3 jaren realiseerden. Dit vertaalde zich in een halfjaarresultaat van bijna 63 miljoen EUR. Hiermee zitten we ook dit jaar op schema om een rendement op eigen vermogen te realiseren in lijn met de langetermijndoelstelling. Het voorbije halfjaar werd ook opnieuw gekenmerkt door een hoge transactie-activiteit in al onze investeringsplatformen in een markt die zeer concurrentieel is, maar waar we ons kunnen onderscheiden door onze platformaanpak en volgehouden focus op waardecreatie.”

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2017-2018 hebben betrekking op de periode van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

 • Resultaten voor 7e semester op rij ondersteund door een bovengemiddeld portefeuilleresultaat
  • Groeipotentieel portefeuillebedrijven bevestigd: meer dan 10% omzet- en EBITDA-groei
  • Hoge industriële interesse resulteert in succesvolle exits
  • Geannualiseerd portefeuillerendement van 17,2%
 • Actief halfjaar op transactievlak
  • 5 nieuwe investeringen, 3 desinvesteringen en reeds 6 transacties na balansdatum
  • 53 participaties in portefeuille
 • Lichtere beslissingsstructuren ondersteund door een afgeslankt en verjongd executief comité

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 62,6 miljoen EUR (of 2,46 EUR per aandeel)
 • Portefeuilleresultaat: 82,6 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 30.09.2017)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 232,6 miljoen EUR (of 48,48 EUR per aandeel)

Balans (per 30.09.2017)

 • Balanstotaal: 1 313,2 miljoen EUR
 • Investeringsportefeuille: 1 007,6 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 286,6 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 77,6 miljoen EUR (83,5 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen)
 • Exclusief de reeds aangekondigde, maar op 30 september ll. nog niet uitgevoerde investeringen in Wemas Absperrtechnik, Agrobiothers en La Croissanterie

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 87,0 miljoen EUR (109,9 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen)
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 10,1% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2017
 • Exclusief de reeds aangekondigde, maar op 30 september ll. nog niet uitgevoerde desinvesteringen in Almaviva Santé, Luciad en Marco & Vasco

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten