Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven en sterk jaarresultaat van 137,2 miljoen EUR, met rendement op de portefeuille van 20% - Actief investeringsjaar met 8 nieuwe groeiverhalen - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven en sterk jaarresultaat van 137,2 miljoen EUR, met rendement op de portefeuille van 20% - Actief investeringsjaar met 8 nieuwe groeiverhalen - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven en sterk jaarresultaat van 137,2 miljoen EUR, met rendement op de portefeuille van 20% - Actief investeringsjaar met 8 nieuwe groeiverhalen - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR

Groeiende resultaten bij de portefeuillebedrijven en sterk jaarresultaat van 137,2 miljoen EUR, met rendement op de portefeuille van 20% - Actief investeringsjaar met 8 nieuwe groeiverhalen - Stabiel brutodividend van 2,45 EUR

Corporate

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije jaar:“Door een aantal sterke groeiverhalen op het gepaste ogenblik te realiseren en door onze actieve strategische betrokkenheid in onze bedrijven, slaagden we er in om het voorbije boekjaar opnieuw een attractief resultaat neer te zetten. Hierbij liet de portefeuille een rendement van 20 procent optekenen. Daarnaast kunnen we terugblikken op een drukke investeringsactiviteit waarbij tijdens het voorbije boekjaar in 8 nieuwe groeiverhalen werd geïnvesteerd. Zo groeide de omvang van de portefeuille naar het hoogste niveau in ruim 10 jaar : meer dan 1 miljard geïnvesteerd in 50 bedrijven.”

Voorzitter Hilde Laga vult aan:“Door in te zetten op de verdere groei van onze bedrijven en onze portefeuille, leggen we een solide basis voor duurzame en innovatieve waardecreatie. Hierdoor investeren we ook volop mee in de trends van de actuele economische transformatie. In lijn met onze dividendpolitiek, stellen we onze aandeelhouders voor om ook dit jaar een stabiel dividend uit te keren, wat in combinatie met een aangroei van het eigen vermogen opnieuw zorgt voor een aantrekkelijke aandeelhoudersreturn.”

De resultaten over het boekjaar 2015-2016 hebben betrekking op de periode van 1 april 2015 tot 31 maart 2016.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

 • Resultaten ondersteund door sterk portefeuilleresultaat

  • Solide omzet & EBITDA-groei bij het overgrote deel van de participaties

  • Waardering Punch Powertrain houdt rekening met de financiële en regulatoire voorwaarden die nog vervuld moeten worden voor de transactie definitief afgerond kan worden

  • Rendement op eigen vermogen van 12,6%

 • Gunstig exitklimaat en verdere uitbouw van de portefeuille

  • Blijvend intense desinvesteringsactiviteit leverde mooie gerealiseerde meerwaarden op

  • Een actief investeringsjaar met 8 nieuwe participaties, en reeds 4 nieuwe investeringen aangekondigd sinds het einde van het boekjaar

  • Portefeuille op hoogste niveau in meer dan 10 jaar

  • Ruime liquiditeitsbasis

 

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 137,2 miljoen EUR (of 5,39 EUR per aandeel)

 • Gerealiseerde nettomeerwaarden: 70,5 miljoen EUR

 • Niet-gerealiseerde nettomeerwaarden: 88,7 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 31.03.2016)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 167,9 miljoen EUR (of 45,93 EUR per aandeel)

Balans (per 31.03.2016)

 • Balanstotaal: 1 230,3 miljoen EUR

 • Investeringsportefeuille: 1 013,9 miljoen EUR

 • Nettokaspositie: 183,9 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 130,2 miljoen EUR (162,5 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen).

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 227,2 miljoen EUR (303,5 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen).

 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 42,7% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2015.

Dividend

 • Stabiel dividend over het boekjaar 2015-2016: 2,45 EUR bruto (1,79 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de algemene vergadering van 29 juni 2016)

 • Er wordt geopteerd voor een 100%-cashdividend