Hilde Laga volgt Urbain Vandeurzen op als voorzitter - Raad van bestuur Gimv bevestigt opvolging van Urbain Vandeurzen door Hilde Laga per einde boekjaar (31 maart 2016) Hilde Laga volgt Urbain Vandeurzen op als voorzitter - Raad van bestuur Gimv bevestigt opvolging van Urbain Vandeurzen door Hilde Laga per einde boekjaar (31 maart 2016) Hilde Laga volgt Urbain Vandeurzen op als voorzitter - Raad van bestuur Gimv bevestigt opvolging van Urbain Vandeurzen door Hilde Laga per einde boekjaar (31 maart 2016)

Hilde Laga volgt Urbain Vandeurzen op als voorzitter - Raad van bestuur Gimv bevestigt opvolging van Urbain Vandeurzen door Hilde Laga per einde boekjaar (31 maart 2016)

Op 24 januari kondigde Gimv-voorzitter de heer Urbain Vandeurzen aan dat hij zijn mandaat uiterlijk op de jaarvergadering van 29 juni aanstaande ter beschikking stelt.

In overleg met haar voorzitter heeft de raad van bestuur er de voorkeur aan gegeven om snel duidelijkheid te geven over de opvolging van haar voorzitter en is zij ingegaan op het voorstel van de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) om mevrouw Hilde Laga als haar voorzitter te benoemen vanaf 1 april aanstaande. De statuten van Gimv bepalen dat de voorzitter van de raad van bestuur gekozen wordt uit de bestuurders voorgedragen door (een door) het Vlaams Gewest (gecontroleerde vennootschap, in casu VPM), zolang deze meer dan 25 procent van de aandelen aanhoudt.

De heer Urbain Vandeurzen blijft voorzitter tot het einde van het lopende boekjaar (31 maart) waarna mevrouw Hilde Laga haar functie als voorzitter zal opnemen. De uittredende voorzitter en de raad van bestuur wensen haar hierbij veel succes.

De raad van bestuur dankt de heer Urbain Vandeurzen voor zijn inzet als voorzitter van de raad van bestuur sinds 2011 en voor het aansturen van de strategische heroriëntering die Gimv onder zijn voorzitterschap heeft kunnen doorvoeren.