Investeringsconsortium draagt haar schuldvorderingen over met het oog op snelle oplossing voor Electrawinds Investeringsconsortium draagt haar schuldvorderingen over met het oog op snelle oplossing voor Electrawinds Investeringsconsortium draagt haar schuldvorderingen over met het oog op snelle oplossing voor Electrawinds

Investeringsconsortium draagt haar schuldvorderingen over met het oog op snelle oplossing voor Electrawinds

Portefeuille

De afgelopen maanden hebben de leden van het investeringsconsortium, bestaande uit Gimv-XL, DG Infra+ en PMV, intensief gewerkt aan een oplossing voor Electrawinds met als doel (i) de maximale continuïteit voor het bedrijf en haar werknemers te garanderen en (ii) de best mogelijke uitkomst te bieden voor de betrokken partijen.

Zo deed het consortium recent nog een investeringsvoorstel dat door de raad van bestuur van Electrawinds werd goedgekeurd. Dit voorstel werd opgenomen in het reorganisatieplan van Electrawinds dat bij de Rechtbank van Koophandel werd neergelegd in het kader van de lopende WCO-procedure.

Afgelopen weken heeft het investeringsconsortium meegewerkt aan een alternatief scenario waarbij zij haar schuldvorderingen op Electrawinds zou overdragen aan de Tecteo groep. Met dit scenario willen Gimv-XL, DG Infra+ en PMV een snelle, constructieve en duurzame oplossing voor Electrawinds, haar werknemers en haar schuldeisers - met inbegrip van Groenkracht - bewerkstelligen.

Het investeringsconsortium en Tecteo hebben hierover een bindend akkoord bereikt, dat voorwaardelijk was aan een verlenging van de zogenaamde WCO2-procedure, waarin bescherming wordt verleend tegen schuldeisers.

Electrawinds heeft aan de Rechtbank van Koophandel uitstel gevraagd om dit gewijzigde plan te kunnen finaliseren en op basis hiervan haar herstructureringsplan te herwerken.

Vandaag besliste de Rechtbank om dit uitstel toe te kennen, waardoor de overdracht van de schuldvorderingen van het consortium effectief wordt.