Netto-actiefwaarde na dividenduitkering stabiel, waarbij goede resultaten 2e kwartaal moeilijk 1e kwartaal compenseren - Nieuwe platformstrategie operationeel - Belangrijke desinvesteringen en resultaat keuzedividend bevestigen financieringscapaciteit Netto-actiefwaarde na dividenduitkering stabiel, waarbij goede resultaten 2e kwartaal moeilijk 1e kwartaal compenseren - Nieuwe platformstrategie operationeel - Belangrijke desinvesteringen en resultaat keuzedividend bevestigen financieringscapaciteit Netto-actiefwaarde na dividenduitkering stabiel, waarbij goede resultaten 2e kwartaal moeilijk 1e kwartaal compenseren - Nieuwe platformstrategie operationeel - Belangrijke desinvesteringen en resultaat keuzedividend bevestigen financieringscapaciteit

Netto-actiefwaarde na dividenduitkering stabiel, waarbij goede resultaten 2e kwartaal moeilijk 1e kwartaal compenseren - Nieuwe platformstrategie operationeel - Belangrijke desinvesteringen en resultaat keuzedividend bevestigen financieringscapaciteit

Corporate

De resultaten over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2012-2013 hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 30 september 2012. Gimv kondigde op 28 september 2012 aan dat zijn investeringsbeleid voortaan is gebaseerd op vier platformen: Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. De resultaten worden vanaf heden in de nieuwe structuur gerapporteerd.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): -8,0 miljoen EUR (of -0,33 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 35,5 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -48,9 miljoen EUR, dit als gevolg van dalende resultaten van de portefeuillebedrijven en gedaalde koersen van bepaalde van onze beursgenoteerde participaties.

Eigen vermogen

 • Eigen vermogen (deel van de groep): 971,1 miljoen EUR (of 40,5 EUR per aandeel) - stabiel ten opzichte van 31 maart 2012, na verrekening dividend en effect kapitaalverhoging naar aanleiding keuzedividend

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn jarenlang dividendbeleid verder te zetten

Balans

 • Balanstotaal: 1 010,5 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 190,9 miljoen EUR
 • Financiële activa/portefeuille: 791,9 miljoen EUR, waarvan 20% in Consumer 2020, 11% in Health & Care, 28% in Smart Industries, 13% in Sustainable Cities, 23% in fondsen van derden en 5% in overige participaties

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 57,7 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door de fondsen beheerd door Gimv: 26,7 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 84,4 miljoen EUR.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 105,3 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen door de fondsen onder beheer: 24,1 miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 129,4 miljoen EUR.
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 50,8% boven hun boekwaarde per 31 maart 2012, en een multiple van 1,7x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.