Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen - Transparantieverklaring Fidelity Management & Research LLC Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen - Transparantieverklaring Fidelity Management & Research LLC Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen - Transparantieverklaring Fidelity Management & Research LLC

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen - Transparantieverklaring Fidelity Management & Research LLC

Corporate

Op 30 oktober 2012 heeft Fidelity Management and Research LLC, met zetel te 82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, USA (“FMR LCC”), de FSMA en Gimv te kennen gegeven dat per 29 oktober 2012 de participatie van FMR LLC in Gimv 722.022 aandelen en stemrechten bedraagt, hetzij 3,01%. Hiermee is de statutaire drempel van 3% overschreden. De volledige versie van de transparantieverklaring is beschikbaar op de website van Gimv onder de rubriek Investeerders.